Box Modul har en drömfabrik

boxmodul 1987 startade Box Modul upp sin verksamhet. Då tillverkade man fryshus med hjälp av täta och välisolerade sandwichpaneler. Under årens lopp har företaget utvecklats till ett modernt tillverkningsföretag med flera framgångsrika produkter. För att bli ännu effektivare har Box Modul, tillsammans med PNF, anpassat lokalerna till Lean produktion. - Vi behövde verkligen omstrukturera våra lokaler. Tillsammans med PNF har vi hittat en bra lösning för bägge parter. Nu nyttjas lokalerna effektivare och vi har fått ett spikrakt produktionsflöde som gör att vi blir ännu skarpare på marknaden, säger Box Moduls VD Kjell Larsson. Lean är ett produktionssystem som uppfanns av Toyota på 50-talet. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Kort och gott, effektivare produktionsflöden och att sätta kunden i fokus. - Nu har vi en drömfabrik med två spikraka produktionslinjer på vardera 130 meter. Tillverkningen börjar i den ena änden och blir klar i den andra, säger en nöjd Kjell och förklarar vidare. Nu har alla logistiska störningar försvunnit. Borta är alla onödiga förflyttningar, allt går på räls. På den ena produktionslinjen tillverkas fryshus i olika varianter och storlekar. Den andra nyttjas för uppdrag åt försvars- och telekomkunder. Trots att de nya linjerna stod klart för ungefär en månad sedan, kan Kjell redan nu peka på en rad vinster. - Förutom att vi kan arbeta mer effektivt har alla moment blivit enklare och skaderiskerna minimerats. Vi är också utsatta för stenhård konkurrens då vi verkar på en internationell marknad, ombyggnationen har säkerställt överlevnaden för produktionen. Dessutom har trivseln på arbetet ökat. I dagarna kammade företaget hem en ny stororder åt det norska försvaret värd hela 21 miljoner. En order som gör att Box Modul får möjlighet att på allvar testa sin nya drömfabrik. - Vi vet sedan tidigare exakt hur lång tid varje enhet har tagit att tillverka. Det ska bli riktigt intressant att se hur mycket våra nya produktionslinjer kommer att betyda, avslutar Kjell Larsson.

Följ oss