Bygget av Piteås nya Allhus är igång!

Nu påbörjas bygget av Allhuset i kvarteret Stadsvapnet längs Storgatan. Huset kommer att uppföras i 4 våningar med ett garage i källarplan. Total byggyta ca 4 000 kvm. Entreplan kommer att inrymma lokaler för kulturell verksamhet såsom konsthall, kreativ verkstad, möteslokaler samt restaurang och pub. Våning 2 inrymmer kontor för två tjänsteföretag (vakant kontorsyta 120 kvm återstår). Våning 3 består av 29 hotellrum. Det nya huset kommer i fasad att efterlikna det gamla PDOL-huset mot gågatan för att sedan övergå till en modernare utformning ned mot Prästgårdsgatan. Material/fasad är i huvudsak trä och glas. Byggnationerna kommer att påbörjas i början av november. I första skedet påbörjas rivningsarbeten, dels rivs det gamla försvarsvärn som finns i kullen bakom museet och dels rivs det s k PDOL-huset. Därefter kommer schakt och spontningsarbeten att påbörjas. Allhuset beräknas stå klart våren 2015. Byggherre: KB Stadsvapnet - Piteå Näringsfastigheter och Wallsténshus Byggstart: November 2013 Färdigställt: Våren 2015 Totalentreprenör: Hellströms Bygg AB Yta: ca 4 000 kvm (inkl garage under mark) Beräknad byggkostnad: ca 70 mkr Vid frågor ring eller maila: Nina Sjömark, Marknadschef KB Stadsvapnet/PnF, tel. 0911- 930 02 mail: nina.sjomark@pnf.se Kurt Nilsson, Fastighetschef KB Stadsvapnet/PnF tel 0911-933 86 mail: kurt.nilsson@pnf.se Thomas Wallstén, Wallsténshus tel 070-548 65 63 mail: thomas@wallstens.se

Följ oss