Grönt i uttagen!

Nu tar vi ytterligare steg i vårt miljöarbete och inför ”Grön El” Genom ett avtal med vår elleverantör PiteEnergi kommer vi med start januari 2013 att köpa sk ”Grön el” till våra bägge företagsbyar – Acusticum och Furunäsets Företagsby. Rent praktiskt innebär det att vi köper ursprungsmärkt vattenkraft från Sikfors och Lillpite kvarn av Piteå Energi. Så nu är du som hyresgäst med och bidrar till en bättre miljö! Något att berätta för kunder och samarbetspartners! Grönt var det här!

Följ oss