Imponerande lektionssalar för dans

De nya danssalarna för Sveriges första danslärarutbildning vid Musikskolan i Piteå får beröm av premiärdansören Olof Westring, Kungliga Baletten. - Jag är jätteavundsjuk. Våra salar på operan är inte alls lika stora och långifrån samma klass, säger han. När de nya lokalerna invigdes på torsdagen var Olof Westring premiärdansare tillsammans med sin fru Jenny. - Jag har hoppat runt på golvet och det är fantastiskt bra. Och vilket ljus, berömmer Olof Westring, som är bördig från Skellefteå och som började med dans som femåring under ledning av Eva Dahlgren, mamma till nuvarande universitetslektorn vid Danslärarutbildningen, Cecilia Björklund Dahlgren. Hon är också verksamhetschef för institutet Dans i skolan. Musikhögskolan i Piteå, som lyder under Luleå tekniska universitet, ingår i institutionen Konst, kommunikation och lärande. - Jag vågar säga att vi har byggt en nordisk plattform för dans och lärande, säger Christer Wiklund, prefekt vid Institutionen, som utöver dans och musik även har högskoleutbildningar för teater (Luleå) och scenografi (Skellefteå). Institutionen sysselsätter 250 personer och har 3 000 studenter. - Vem kunde tro det för 40 år sedan? Den kulturella sfären växer och vi gör avtryck på den nationella kartan. Luleå tekniska universitet är en kulturell medspelare att räkna med, betonade Erik Höglund, prorektor vid universitetet Lycklig och stolt är också Cecilia Björklund Dahlgren. - Vi utbildar en helt ny lärarkategori i Sverige. Men i dag firar vi, utöver de nya lokalerna, även att dansen stärks i den akademiska världen, att vi fått examensrätt i dans och att Luleå tekniska universitet är en plattform för dans och lärande. De nya danssalarna har en yta av 350 respektive 245 kvadratmeter plus tillhörande kontor och samlingsutrymmen. Lokalerna ägs och förvaltas av Piteå näringsfastigheter, Pnf. cecilianina Nina Sjömark, marknadschef för Pnf, överlämnade en invigningsgåva till Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor vid Danslärarutbildningen - Fotograf Tony Berglund TRAB premiardans Premiärdansare var bland andra Olof och Jenny Westring från Kungliga Baletten. Fotograf Tony Berglund TRAB

Följ oss