Info från Pireva: Underhåll av vattenledningsnätet

Pireva utför ett spolningsarbete av vattenledningsnätet i centrala Piteå under tiden 12/9-14/10 och berör områdena centrala Piteå, Degeränget, Backen, Annelund, Berget och Djupviken. Arbetet kan medföra störningar i vattenleveransen såsom ändrat tryck i ledningarna, kortare vattenavbrott och missfärgat vatten. Tappa upp vatten i förväg för att säkra upp ditt vattenbehov under berörd spolningsdag och undvik att använda tvätt- och diskmaskin. För vidare information och om när spolning kommer att ske i ditt område kan du klicka på följande länk; Information hos Pireva och vid frågor kontakta deras kundservice på 0911-931 01.

Följ oss