Information angående städning under sommaren

På Piteå Näringsfastigheter med dotterbolag upplever vi en ökad efterfrågan på lokaler. Det märks att vi nu har passerat botten av lågkonjunkturen och att vi nu förhoppningsvis går ljusare tider till mötes. Vi inventerar därför alla lokaler vi har för att se om vi kan erbjuda dessa till några av de företag som efterfrågar lokaler hos oss. Tyvärr har vi i samband med detta upptäckt att det på många platser finns material, möbler, fordon mm som lagras hos oss. I vissa fall har vi kunnat lokalisera ägarna och bett dom avlägsna sin egendom. Men i många fall vet vi inte vem som äger vad eftersom inga hyreskontrakt finns tecknade. Vi är övertygade om att det är nuvarande eller kanske tidigare hyresgäster som någon gång ställt in överblivet gods i en "tom lokal". Nu har vi emellertid kommit till ett läge där vi till sommaren måste ha samtliga dessa lokaler tömda och urstädade eftersom vi nu har dom på vår uthyrningslista och förhandlar med potentiella hyresgäster. Städningen kommer vi att påbörja med feriearbetare under juni månad i år. Vi vill därför be er som känner på er att ni har något liggande i någon av våra lokaler att avlägsna det. Är ni osäkra kan ni kontakta Fastighetschef Kurt Nilsson på 0911-93386 för att kontrollera. Allt som inte är borta senast den 13 juni 2010 kommer att städas bort och slängas. Vi hoppas på er förståelse. Bästa hälsningar Jan Jonsson VD Piteå Näringsfastigheter AB

Följ oss