Information från Piteå Näringsfastigheter gällande COVID-19 

Till hyresgäster hos Piteå Näringsfastigheter,  För oss på Piteå Näringsfastigheter är ert och våra medarbetares välmående viktigt. Vi vill att ni som kund ska känna er trygga i de lokaler ni huserar i. Därför följer vi ständigt de rekommendationer och råd gällande COVID-19 situationen som myndigheterna förmedlar.  Som en del i att öka er trygghet har vi under en tid framöver ökat städfrekvensen och våra hygienrutiner i trapphus, entréer och allmänna utrymmen i de byggnader där vi normalt utför städning.  På Piteå Näringsfastigheter försöker vi jobba på som vanligt, allt för att fortsätta leverera den höga servicenivå vi håller i allt vi gör. Vi tar fortfarande emot besökare till vårt kontor men har skärpt hygienrutinerna vid besök (se nedan). För de som önskar möte med oss, men inte träffas fysiskt, finns möjlighet till videomöte.   RUTINER FÖR BESÖK HOS OSS - Har du minsta symptom på förkylning, hosta, feber eller liknande möts vi i telefon eller genom videomöte. - Är ditt allmäntillstånd bra och du inte uppvisar några symptom är du välkommen att besöka oss.  - Vid ankomst till vårt kontor ber vi dig att direkt tvätta dina händer på någon av toaletterna som du finner direkt till höger inne på vårt kontor.  - När ovanstående är gjort väntar du på anvisad plats utanför toaletterna till dess att den du skall besöka möter upp.  - Alla våra möten sker i ett konferensrum under rådande situation.  Om ni har frågor eller funderingar, når ni oss på 0911-933 85, alternativt info@pnf.se    FRÅGOR OCH SVAR GÄLLANDE COVID-19 Piteå Näringsfastigheter har stor förståelse för frågor som kan uppkomma som följd av den uppkomna situationen. Vi har därför försökt att samla de vanligaste frågorna och svaren nedan.  Har ni ytterligare frågor, tveka då inte att höra av er via felanmälan eller de kontaktpersoner ni har hos oss. Vi besvarar även frågor via info@pnf.se  Om smitta upptäcks på vårt kontor, kommer ni att stänga kontoret då? – Vi som fastighetsägare har ingen rätt att besluta om stängning av enskilda kontor. Det är upp till varje hyresgäst att bedöma risken i en sådan händelse.  Sanerar Piteå Näringsfastigheter lokalerna om smitta upptäcks? – Tillsammans med hyresgästen görs en bedömning i varje enskilt fall huruvida, och i så fall vilka, åtgärder som bör vidtas. Myndigheternas råd och rekommendationer ligger till grund för hur vi kommer att agera.  Städar ni oftare i allmänna utrymmen som korridorer, entréer, ledstänger i trapphus, hissar etc.? – I fastigheter där många arbetar och har många besökare har vi i de fall det är möjligt ökat städningen.  Vilket ansvar tar Piteå Näringsfastigheter för att förhindra smittspridning? – Covid-19 eller Coronaviruset som det också benämns är numera klassat som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Det medför att exempelvis smittskyddsläkare kan besluta om karantän för enskilda personer och Folkhälsomyndigheten kan besluta om att spärra av ett begränsat område. Piteå Näringsfastigheter följer de rekommendationer som ges av ovan nämnd myndighet.  Som hyresgäst kan du göra följande för att minska smittspridningen: 
  • Är du sjuk – stanna hemma! 
  • Har du under de senaste 14 dagarna varit i områden med smittspridning bör du meddela detta till den du skall besöka, som då får avgöra om du kan genomföra besöket.
  • Styr om fysiskt möte till telefonmöte i den mån det är möjligt.
  • Hosta i armveck och tvätta händerna med tvål och vatten inför varje möte.
Vänliga hälsningar, Piteå Näringsfastigheter

Följ oss