Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning och fastighetsdrift – ‘driften’ som vi kallar den.

Här hittar du all personal på driften. Har du en specifik fråga angående ett visst bolag eller fastighet? Här kan du se vilka ansvarsbolag och fastighetsobjekt som hanteras av respektive person och deras kontaktuppgifter nedan.

Marcus – Drift- och underhållschef
Anders – Områden: Furunäset Företagsby, Nolia, Centrala Piteå.
Objekt 48, AB Furunäsets Fastigheter, KB Stadsvapnet
Niklas – Områden: Rondellens industriområde, Pitholm, Haraholmen.
Objekt 4, 15, 41, 42, 51, Trähallen AB
Johan S – Områden: Backens industriområde, Öjebyn, Öhns industriområde, Hedens industriområde, Kolugnsvägen, Tallhedens industriområde, Västra Kajen, Campingvägen.
Objekt 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 27, 34, 35, 43, 44, 47, 51, Svenska Kompositbyn AB, Hedfastigheter i Piteå AB
Johan B – Områden:
LTU Musikhögskolan.
Acusticum  Hus 1,2,3,4,5,6,7
Hus 7. Studicum
Hus 8. IT Avd
Norrfjärden. Trixie
Norrfjärden. Cirkle K ,Restaurang Toppen
Rosvik.
Bo – Energiövervakning och styrning i hela fastighetsbeståndet
Delat ansvar – Områden: Berget/Acusticum, Industrigatan, Norrfjärden, Rosvik.
Objekt 12, 13, 23, 28, 30, 33, 50, Norrfab i Piteå AB, Nevatko AB, Fermaten KB

Marcus Edlund

Drift- och underhållschef

0911 - 933 79 marcus.edlund@pnf.se

Anders Sundqvist

Drifttekniker

0911 - 933 88 anders.sundqvist@pnf.se

Niklas Lundman

Fastighetsskötare

0911 - 933 80 niklas.lundman@pnf.se

Johan Söderlund

Drifttekniker

0911 - 933 87 johan.soderlund@pnf.se

Bo Filipp

Drifttekniker

0911 - 933 84 bo.filipp@pnf.se

Johan Berg

Drifttekniker

0911 - 933 78 johan.berg@pnf.se