Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning och fastighetsdrift – ‘driften’ som vi kallar den.

Här hittar du all personal på driften. Har du en specifik fråga angående ett visst bolag eller fastighet? Här kan du se vilka ansvarsbolag och fastighetsobjekt som hanteras av respektive person och deras kontaktuppgifter nedan.

Marcus – Drift- och underhållschef
Anders – Områden: Furunäset Företagsby
Niklas – Områden: Rondellens industriområde, Pitholm, Haraholmen.
Objekt 4, 15, 41, 48, 51, Trähallen AB
Johan S – Områden: Backens industriområde, Öjebyn, Öhns industriområde, Hedens industriområde, Kolugnsvägen, Tallhedens industriområde.
Objekt 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 22, 27, 34, 35, 43, 47, 51, Svenska Kompositbyn AB, Hedfastigheter i Piteå AB
Johan B – Områden:
LTU Musikhögskolan.
Acusticum Hus 1, 2, 3, 4, 5, 6
Hus 7. Studicum
Hus 8. IT Avd
Norrfjärden: Trixie, Cirkle K, Restaurang Toppen
Rosvik: Formvägen
Industrigatan.
Jens – Siken, Stadsvapnet, Batterigatan: objekt 2, 16
Bo – Energiövervakning och styrning i hela fastighetsbeståndet
Delat ansvar – Områden: Berget/Acusticum, Norrfjärden, Rosvik.
Objekt 12, 13, 23, 28, 30, 33, 50, Norrfab i Piteå AB, Nevatko AB, Fermaten KB

E-post

För att skicka e-post skriv fornamn.efternamn@pnf.se

Marcus Edlund

Drift- och underhållschef

0911 - 933 79

Anders Sundqvist

Drifttekniker

0911 - 933 88

Niklas Lundman

Fastighetsskötare

0911 - 933 80

Johan Söderlund

Drifttekniker

0911 - 933 87

Bo Filipp

Drifttekniker

0911 - 933 84

Johan Berg

Drifttekniker

0911 - 933 78

Jens Jarblad

Drifttekniker

0911 - 933 77