Ledningsgrupp

Vill du komma i kontakt med vår ledningsgrupp?

Linda Rosén – VD , 0911- 933 81
Annika Bergstedt– Ekonomichef , 0911-933 84
Veronica Bäcklund – Projektchef , 0911- 933 86
Marcus Edlund – Drift- och underhållschef , 0911- 933 79
Johannes Lidström – Marknadschef , 0911- 933 91

Annika Bergstedt

Ekonomichef

0911-933-89 annika.bergstedt@pnf.se

Veronica Bäcklund

Projektchef

0911-933 86 veronica.backlund@pnf.se

Marcus Edlund

Drift- och underhållschef

0911-933 79 marcus.edlund@pnf.se

Johannes Lidström

Marknadschef

0911-933 91 johannes.lidstrom@pnf.se