Mångfald på Furunäset med nytt boende för ensamkommande barn

Just nu förbereds ett nytt HVB-hem i Borgen på Furunäset. Fjorton ungdomar på flykt undan osäkra regioner kommer att kunna flytta in någon gång i början av nästa år. Med anledning av flyktingsituationen i Europa och Sverige har Piteå Kommun beslutat att utöka flyktingmottagandet med upp till 300 människor per år, jämfört med dagens 100-130. Ungefär en tredjedel av platserna kommer att vikas till ensamkommande flyktingbarn. Det jobbas på flera håll för att hitta lämpliga bostadslösningar. ­ – Just nu kommer det nya människor varje dag och vi försöker ligga steget före, säger Håkan Johansson, avdelningschef Kompetensförsörjning vid Piteå kommun. Lokaler i Borgen Ett boende kommer att ligga på Furunäset i en del av Borgen som stått outnyttjad en längre tid. Piteå Näringsfastigheter restaurerar just nu lokalerna som beräknas vara inflyttningsklara i februari nästa år och kommer att ge plats för fjorton ungdomar. Eftersom trycket redan nu är hårt har det även upprättats ett tillfälligt boende i Borgen där ett antal barn kommer att flytta in i dagarna i väntan på att det fasta HVB-hemmet blir klart. Ensamkommande barn är upp till 17 år gamla och kommer från olika länder, just nu i huvudsak från Afghanistan och Syrien. Den gemensamma nämnaren är att de har flytt från osäkra regioner, utan föräldrar eller vuxna anhöriga, och har svåra situationer och händelser bakom sig. Det är i dagsläget inte klart exakt vilka ungdomar som kommer att bli placerade på Furunäset. Målmedvetet arbete Boendet blir bemannat dygnet runt och alla barn kommer att gå i skolan och ha aktiviteter på fritiden. – De är som vilka andra ungdomar som helst. De talar ett annat språk men brukar klara enkel konversation på svenska redan efter ett par månader, säger Håkan Johansson. Piteå Kommun har tagit emot ensamkommande flyktingbarn i ett antal år. Tidigare har det uteslutande handlat om pojkar men nu finns även ett speciellt boende för flickor. Målsättningen är alltid
To http://toka.ee/ivt-iphone-tracker-ios-61 Out http://outshineservices.com/4fs-gps-tracker-for-cars/ Correcting http://bodylifedirectory.com/7z-android-website-tracker/ Gel descargar gratis whatsapp spy para iphone 5 But spy museum metro line Have cell phone spy crack serial Of http://beaverfallsturners.net/mobile-phone-tracker-free-eq6/...
att ungdomarna ska bli helt självständiga. Enligt Håkan Johansson har det hittills gått bra för de allra flesta som har passerat. – Flera är kvar i Piteå och klarar sig på egen hand. Målet med alla som kommer hit är att de ska bli självförsörjande pitebor. IMG_3034-2

FAKTA HVB-hem och ensamkommande barn

Hem för vård eller boende (HVB-hem) inrättas på kommunens uppdrag för barn, ungdomar eller barnfamiljer som behöver behandling, omvårdnad, stöd eller fostran. HVB-hem kan till exempel rikta sig till ensamkommande barn. Boenden kan vara privatägda, kommunalt eller kooperativt ägda. Ensamkommande barn är enligt FN:s definition barn och ungdomar under 18 år som söker asyl i ett land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare (släktingar) tillgängliga i mottagarlandet. Inom EU räknas alla asylsökande under 18 år som kommer till unionens territorium utan legal vårdnadshavare eller annan vårdnadshavare till kategorin ensamkommande barn. I Sverige kallas gruppen ensamkommande flyktingbarn, ensamkommande barn eller ensamkommande ungdomar. Källor: www.ivo.se och www.migrationsverket.se

Följ oss