Näringslivskontoret i nya lokaler i Borgen

När Näringslivsenheten omorganiserades vid årsskiftet blev det aktuellt att se sig om efter andra lokaler. Kontoret är kvar på Furunäset men finns nu i Borgen, precis vid huvudentrén. Efter att tidigare ha varit en del av avdelningen Näringsliv och samhälle är Näringslivskontoret numera en egen enhet med 11 anställda. David Sundström tillträdde som chef den 12 januari och som en följd av att bemanningen förändrades blev det i samma veva aktuellt att byta kontorslokal. Lösningen blev att hyra delar av Pitehälsans (nu Jobbhälsan) före detta lokaler i Borgen, vilket i praktiken innebar att flytta från en del av huset till en annan. Näringslivschefen själv säger att det finns många fördelar med att sitta på Furunäset. – Dels är det en fantastisk miljö med fina kontor, tillgänglig entré och bra parkeringsmöjligheter, service med fik och restaurang och en unik omgivning med stora gröna ytor. På Furunäset finns dessutom 1 300 verksamma personer varav många är företagare. Det är viktigt för oss att ha den närheten och relationen. David Sundström uppskattar också det nära samarbetet med Piteå Näringsfastigheter. – Vi jobbar ju mot alla fastighetsägare men Pnf är en jätteviktig partner för oss och mycket viktiga för näringslivets utveckling. Näringslivsenhetens uppgift är att skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv i Piteå. Det operativa ansvaret är att ta emot exploatörer, nyetableringar och att hjälpa människor att utveckla sina affärsidéer. – En central del är att erbjuda kvalificerad rådgivning och stöd till företag som vill etablera sig och växa i Piteå. Vi jobbar även med den befintliga näringen på många sätt, kring finansiering, rekrytering, kompetensförsörjning, affärs- och produktutveckling och så vidare. Dessutom är vi proaktiva och jobbar mot branscher som vi tror skulle passa bra att etablera i Piteå, säger David Sundström. Han pekar även på den koordinerande funktionen i större samhällsbyggnadsprojekt. – Vi jobbar till exempel med Lindbäcksstadions utveckling, Lindbäcksetableringen på Haraholmen, Bondökanalen och Fåröbron, stora projekt som kan komma att generera arbetstillfällen eller destinationsutveckling på sikt. I näringslivsenheten ingår även Piteå Turistcenter som finns på Bryggargatan och har fokus på destinationsutveckling och besöksnäring.  

Länk till Piteå Kommun, Näringslivsenheten finns här.

Följ oss