Nolia tar hand om receptionen

Sedan årsskiftet driver Nolia receptionen på Acusticum på uppdrag av Piteå Näringsfastigheter, PnF. Receptionens personal är de första som PnFs hyresgäster och besökare möter i den generösa foajén. I deras uppdrag ingår bland annat att besvara frågor, lotsa besökare rätt, boka konferensrum, låsa upp för hantverkare med mera. Värdskapet är det viktiga i receptionen och det kommer naturligt för Nolias personal. Såhär ett par månader in i uppdraget sammanfattar Ann Vikström, affärsområdeschef i Piteå, att de känt sig välkomna, trivs i huset och att receptionen är en bra plats att driva utifrån det sätt Nolia tänker kring bemötande och bedriver sin verksamhet.

Bild: Ann Vikström, Nolia.

Nolia ser även fram emot att komma igång mer med sin konferensverksamhet, som de bedriver i lokaler en trappa upp i samma hus. Konferenser och utbildningar hålls fortfarande, men inte i samma utsträckning som tidigare. Säkerheten står i fokus när det gäller genomförandet av konferenser och möten.
- För oss känns receptionsuppdraget som en viktig pusselbit då vi nu redan i entrén kan välkomna våra konferensgäster och övriga i huset, säger Ann Vikström.
Nolia verkar just nu i en hårt drabbad bransch på grund av Coronapandemin. Pandemin har gjort att de har fått ställa om, anpassa och vidta stora åtgärder för att hantera nuläget. De ser med stor längtan fram emot tiden när pandemin släppt sitt grepp om samhället och det skett lättnader i restriktionerna. Då kommer Nolia att stå fullt rustade. Hur möteskulturen efter pandemin kommer att se ut är under utveckling och Nolia följer den utvecklingen på nära håll, men även hur den omställningen kommer att se ut för bolaget. Efterfrågan på mötesplatser ser ut att fortsatt vara stark, men kan komma att se annorlunda ut än före pandemin slog till. De ser över hur Nolia kan vara en mötesrådgivare och utforma olika typer av möten för människor. Förutom helt renodlade fysiska möten på en plats eller digitala möten online finns även hybridmöten med flera kombinationer av mötesformer. Nolia jobbar även med att utveckla en ny möteskultur inom digitala möten. Tack vare detta kan de även jobba utanför Piteås gränser och kan verka var som helst i samarbete med andra. Ann Vikström avslutar:
- Nolia använder mötesplatser som ett av flera verktyg för att utveckla näringsliv och samhälle. Här på Berget/Piteå Science Park/Acusticum ser vi en naturlig hub för kunskap, utveckling och möten som har stor potential för hållbara projekt. Och tänk vad spännande mixen med kultur, akademi och näringsliv är som finns här inom området. Vi kommer att stortrivas. [galleri]

Följ oss