Nu startar bygget av ny gång- och Cykelväg längs med Furunäsvägen

Piteå Kommun Samhällsbyggnad avser att bygga ny gång- och cykelväg, utföra trafiksäkerhetshöjande  åtgärder sam ny belysning längs med Furunäsvägen. Etapp 1 som byggs under 2014 omfattar sträckan Modigs gränd till Belonasvängens norra infart. Arbetet påbörjas 23 juni och beräknas pågå fram till sista september med uppehåll under vecka 29 och 30. Så här berörs du Samtliga häckar, buskar, träd, staket, plattytor, stensättningar etc belägna inom kommunens gatumark kan komma att påverkas. Objekt som  utgör hinder för arbetets utförande kan komma att avlägsnas. Tidvis under arbetets gång kommer ni som bor eller arbetar efter gatan inte kunna använda era ordinarie infarter eller parkeringar. Använd områdets övriga parkeringar under tiden. Tillfälliga infartslösningar ordnas om möjligt. Ordinarie infarter öppnas vartefter arbetet blivit klart. Trafiken efter gatan kommer tidvis att begränsas ochalternativ väg kommer under tiden att skyltas upp. Busslinjerna 1/11 och 4/44 kommer att ledas om och ej passera efter Furunäsvägen nere vid SENSIA & Borgen. Alternativ väg blir via Furunäsbacken upp till korsningen Furubergsvägen och Munksundsvägen där en provisorisk hållplats kommer att placeras. Vi ber om överseende med de störningar som kan uppstå unde byggtiden. OBS! Låt gärna barnen stanna och titta på arbetena tillsammans med en vuxen, men på behörigt avstånd. En vägarbetsplats är ingen lekplats. Iaktta försiktighet vid maskiner, lastbilar och schaktkanter.   Vill du veta mer? För ytterligare upplysningar kring ombyggnaden kontakta: Joakim Lundberg, Projektledare Piteå Kommun Samhällsbyggnad, 070-603 07 90 eller via e-post joakim.lundberg@pitea.se Börje Abrahamsson, Platschef NCC 070-349 21 35 Mer information om pågående gatuarbeten på kommunala gator hittar du på www.pitea.se/gatuarbeten.  

Följ oss