Ny faktureringsadress!

Nya rutiner avseende leverantörsfakturor Piteå Näringsfastigheter AB, med tillhörande dotterbolag (se lista), kommer under första halvåret 2011 att införa nya rutiner för leverantörsfakturor. Samtliga fakturor kommer av extern partner att skannas in för att sedan granskas och attesteras digitalt. För att detta ska fungera måste vi ställa vissa krav på er som levererar varor och tjänster till oss. Information som absolut måste finnas på alla fakturor:
  1. Bolag. Här anges vilket av koncernens bolag fakturan gäller. Se Bilaga 1 för en förteckning över dessa.
  2. Beställare/Referens. Här skall anges vem som beställt varan eller tjänsten.
  3. Vilken fastighet/adress som leveransen avser. Piteå Näringsfastigheter har en mängd olika fastigheter i sitt bestånd och det är viktigt att korrekt fastighet/adress anges.
  4. Projektnummer. I våra fastigheter pågår ett flertal projekt. I de fall varan eller tjänsten utgör del i ett projekt, skall vårt projektnummer anges på er faktura.
Ny fakturaadress för samtliga PnF-bolag (se lista nedan), kommer fr o m april 2011 att vara: "Bolagsnamn" Box 130 941 23 Piteå   Möjlighet finns också att skicka fakturorna i PDF-format till efaktura@pnf.se Om fakturan är flersidig ska det vara en flersidig PDF och inte en pdf för varje sida. OBSERVERA att adressändringen endast avser leverantörsfakturor! Övriga brev/försändelser behåller adress enligt sidfot i detta brev. Fakturor som inte är rätt adresserade eller som inte innehåller ovanstående uppgifter, riskerar att inte betalas i tid eller att skickas tillbaka till er. Vi hoppas på er förståelse för ovanstående. Har ni frågor kring ovanstående så tveka inte att höra av er till Lena Ahlqvist-Vaattovaara, tel 0911-933 82, lena@pnf.se eller Carina Lundström tel 0911-680 45, carina.lundstrom@pnf.se Bästa hälsningar Jan Jonsson                                                       Ulf Johansson VD Piteå Näringsfastigheter AB               Ekonomichef, PnF AB Fakturainformation för leverantörer 

Följ oss