Nya upphandlingar

Nu finns två nya upphandlingar publicerade för om- och tillbyggnad samt hyresgästanpassningar i vårt fastighetsbestånd. Du hittar upphandlingarna här: https://www.pnf.se/om-pnf/upphandlingar/ Piteå Näringsfastigheter utför årligen i snitt 30 projekt i varierande storlekar som handlar om hyresgästanpassningar, nybyggnationer eller ombyggnationer. Allt för att arbeta i den linje vårt uppdrag är; att verka för utvecklingen av Piteå, dess näringsliv och arbetsmarknad där våra verktyg finns i det fastighetsbestånd vi äger och vidare med de lokaler vi hyr ut. När ett projekt ska upphandlas lägger vi ut informationen här på hemsidan under fliken "Upphandlingar".  

Följ oss