Piteå Science Park bjöd på frukost och framtidsutsikter

BZ0A9138 4 Ny infrastruktur och nya fastigheter skall lägga grunden för tillväxt och unika utvecklingsmöjligheter på universitetsområdet. Piteå Science Park bjöd in till frukostmöte för att presentera verksamheten men sträckte också ut handen för nya samarbeten i det spännande projektet. – Tillsammans har vi kompetens och miljöer som kan bidra till att utveckla Norrbotten och Piteå. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att det här området växer med 500 individer fram till 2020, sa företagets vd. David Sundström. Piteå Science Park bildades vid årsskiftet och är ett utvecklingsbolag med regionalt uppdrag bestående av Solander Cleantech och Acusticum. – Piteå Kommuns vision är att satsa långsiktigt på att utveckla den verksamhet som Piteå Science Park ansvarar för, sa David Sundström. Frukostmötet riktade sig till aktörer inom cleantech, de kreativa näringarna och andra intresserade. De 95 personer som hade sökt sig till restaurang Två Kök i Acusticum fick möjlighet till en stunds mingel innan David Sundström presenterade vilka Piteå Science Park är och vad de arbetar för: – En Science Park är i allmänna ordalag en mäklare av innovationskedjor. Vårt uppdrag är att ta reda på hur vi kan hjälpa varje företagare och innovatör på varje steg i sin resa. [caption id="attachment_940" align="aligncenter" width="500"] David Sundström, vd Piteå Science Park.[/caption] Nya miljöer skapar nya möjligheter En viktig del i att främja tillväxtarbetet inom de kreativa näringarna och inom Solander Cleantech är utvecklingen av miljöerna vid universitetsområdet. – Vi behöver växa fysiskt. Det är just nu ganska fullt på området, så vi behöver bygga fler fastigheter där vi ryms fler människor. David Sundström presenterade delar av den detaljplan som antagits av Piteå Kommun, som bland annat innebär förändringar i infrastrukturen. Ett helt nytt torg kommer att bli en central del av området och en naturlig mötesplats. Bland annat finns planer finns på en scen, parkliknande samtalsytor och platser anpassade för olika typer av aktiviteter som t.ex. spontanidrott. Dessutom kommer trafiken att dirigeras om genom nya infartsvägar både från stadskärnan och Norra Ringen. Det planeras också för fler byggnader, såväl kontorshus som bostadsfastigheter. – Vi finns till för verksamheter som vill växa. Sedan finns en massa olika aktörer som har bättre kunskap om varje enskilt område och vi kan tillsammans skapa förutsättningar för att idéer, kompetens och verksamheter ska kunna utvecklas. [caption id="attachment_941" align="aligncenter" width="453"]Frukostmingel 1 Tanken är att fortsätta med den här typen av event, som ett led i utvecklingen av området och av olika branscher. Frukostmöten kommer att hållas minst en gång i månaden. Datum för nästa frukost är den 17 oktober.[/caption]      

Följ oss