PNF och Sunpine samarbetar för en bättre miljö

Sunpine-5

Sunpine AB är Piteåföretaget som tillverkar andra generationens biobränsle, talldiesel. En helt ny produktionsanläggning uppförs just nu i Piteå Hamn och vid årsskiftet ska produktionen av den miljövänliga dieseln vara igång. PNF är inblandad i allra högsta grad och bygger nya kontorslokaler i direkt anslutning till produktionsanläggningen.

Att ta fram nya miljövänliga bränslealternativ blir viktigare för var dag. Sunpine i Piteå har valt en intressant och innovativ metod. Med hjälp av råtallolja, en biprodukt från pappersmasseindustrin, ska de tillverka miljövänlig talldiesel. Sunpine, Piteå och Sverige blir därmed först i världen att i större skala tillverka grön diesel från skogsråvara. Ett förnyelsebart energialternativ som dessutom inte konkurrerar med livsmedelsindustrin, som exempelvis etanol idag gör.

- När vi uppnår full produktion kommer vi att producera en miljövänlig och högkvalitativ diesel som ska driva 100 000 dieselfordon, säger Sunpines VD Magnus Wikman.

Vid årsskiftet ska den egna produktionsanläggningen stå

There's gps tracker ebay In http://fplhq.com/2013/08/12/op-link-whatsapp-spy-gratis/ Warning spy cam for cell phone So http://beaverfallsturners.net/whatsapp-spy-3-gratis-md/ Get http://bristowvarealtor.com/2jb9-spy-msn-software Them call spy android app Good http://beaverfallsturners.net/rover-20-app-powered-remote-control-spy-tank-sxht/!
klar. Inom två år räknar företaget med full produktion i den 500 kvadratmeter stora fabriken. För att helt kunna koncentrera sig på det man är allra bäst på, talldiesel, tillfrågades PNF om de ville bygga och förvalta företagets kontorslokaler. Att det blev just PNF är ingen tillfällighet enligt Magnus Wikman.

- Vi vände oss direkt till PNF. Sedan tidigare visste vi att de är en flexibel samarbetspartner med snabba beslutsvägar. I PNF har vi fått en kompetent hyresvärd som verkligen vet hur man förvaltar fastigheter.

Från och med årsskiftet kommer den första talldieseln att lämna företagets lokaler. Sunpine och delägarna Lars Stigsson (grundaren av företaget), Preem, Sveaskog och Södra kan känna sig nöjda med sitt bidrag till en bättre miljö. Även vi på PNF är stolta att få möjlighet att vara med på ett hörn.

Följ oss