Solcellsparken i Piteå blir Norrlands största

Panelerna är på plats och bara några små justeringar återstår innan det är dags att ta den nya solcellsanläggningen på universitetsområdet i drift. Om allt går som planerat blir det slutbesiktning nästa vecka. – Det känns riktigt bra att vara med och driva utvecklingen mot alternativa energiformer, säger Jan Jonsson, vd vid Piteå Näringsfastigheter.

Norrlands i särklass största solcellspark breder ut sig över universitetets tak i Piteå. Satsningen är ett samarbete mellan Piteå Näringsfastigheter som äger fastigheten och Pite Energi som ansvarar för själva anläggningen. Dessutom kommer det spännande projektet att följas upp kontinuerligt av det norska forskningsinstitutet Norut, Northern Research Institute, som bedriver forskning om energiproduktion i nordligt klimat. Solenergi är kanske inte något som direkt förknippas med nordliga breddgrader, i synnerhet inte just nu när mörkret dominerar dygnets timmar och solen i bästa fall visar sig någon kort stund. Betydande forskning visar dock att just Piteå, med sina ljusa sommarnätter och mer än 2 000 soltimmar per år, har extremt goda förutsättningar för solenergiproduktion. Pite Energis första testanläggning som uppfördes 2011 har visat sig vara den mest effektiva i hela Sverige, med lika bra eller bättre resultat än motsvarande i södra Europa. Det är nämligen ljuset, och inte solen i sig, som alstrar energi. Alltför hög värme kan i själva verket försämra effekten i solpanelerna och instrålningen påverkas även indirekt, t.ex. genom reflektioner från snö. Piteå Näringsfastigheter har under sommaren och hösten gjort en översyn och renovering av takytorna. Enligt Patric Jonsson, affärsutvecklare vid Pite Energi, har installationen av själva anläggningen i stort sett förflutit som planerat. Det handlar om ett fast system med 1 000 solpaneler monterade i söderläge på en takyta av 2 300 m². Den nya solcellsparken hamnar i storlek på tionde plats i Sverige och beräknas kunna generera omkring 237 000 kilowattimmar per år. Solcellsparken kan även ses som ett första steg mot en ökad satsning på energiområdet vid universitetsområdet. – Det här visar att Piteå̊ Näringsfastigheter och Piteå̊ Kommun ligger i framkant i strävan mot god hållbarhetsutveckling, säger Jan Jonsson.

Följ oss