Utbildning för yrkeslivet på Furunäset

YrkesAkademin finns representerade på ett 50-tal orter runt om i landet. I Piteå erbjuds en utbildning för grävmaskin och hjullastare. – Det är viktigt att kursen håller hög kvalitet, säger läraren Leif Lindqvist. YrkesAkademin är ett utbildningsföretag för vuxna som bildades 1997. Företaget bedriver yrkesutbildning inom bland annat transport, entreprenad, industri, teknik och serviceyrken– allt från korta kurser och certifieringar till kompletta yrkesutbildningar. Omkring 10000 personer utbildar sig hos YrkesAkademin varje år. Utbildningen för grävare och hjullastare är 22 veckor fördelat på sexton veckor hos YrkesAkademin och fyra veckor arbetsplatsförlagd praktik. Två lärare tar varje period emot 16-20 elever, från Piteå och närliggande kommuner i Norr- och Västerbotten. Majoriteten söker sig till utbildningen via Arbetsförmedlingen. Det finns även några som studerar genom Vuxenutbildningen och bekostar studierna själva. YrkesAkademin kan även nyttjas av företag för att vidareutbilda eller certifiera personal. Kursen innehåller både teori och praktik och inleds med en förberedande utbildning under fjorton dagar, med tester och en uttagning. – Vi vill se att den studerande är motiverad och verkligen vill lära sig det här, säger Leif Lindqvist som upplever att det ställs mycket högre krav på utbildning och intyg för att få jobb idag, om han jämför bara tio år tillbaka. Många tycker att teorin kan vara jobbig. För de som behöver finns en resurs som via Arbetsförmedlingen kommer till YrkesAkademin för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. – Det är bra. Idag krävs utbildning för de flesta yrken och alla ska ha samma rätt till utbildning. De praktiska körmomenten är förlagda till BDX medan teorilektionerna hålls på Furunäset, i utbildningslokaler som hyrs av Piteå Näringsfastigheter. – Här kan vi samla gruppen för genomgångar och det finns även mindre rum för de som behöver sitta och jobba enskilt i lugn och ro. Det fungerar bra, lokalerna är ypperliga. Leif Lindqvist säger att utsikterna till arbete efter utbildningen är goda. Den arbetslagda praktiken i slutet av utbildningen är viktig och kan vara ingången till ett jobb. – Ganska ofta hör entreprenörer av sig till oss och frågar om vi har någon lämplig person som de kan anställa. Om man gör bra ifrån sig under utbildningen ökar förstås chanserna att bli erbjuden jobb efter utbildningen.

Följ oss