Välkommen till leverantörsträff

Piteå kommunföretag, PIKAB, har numera en gemensam inköpsfunktion som vi gärna vill presentera för dig! Nu välkomnar vi dig som redan är leverantör till något av bolagen i PIKAB, eller dig som vill bli, till ett frukostmöte där du får möjlighet att bekanta dig med våra inköpare och chans att höra mer om våra upphandlingar och planerade inköp 2019. Frukostmötet är i restaurangen 2kök Acusticum 21 mars 07.30-09.30 och vi bjuder på frukost! Hur går man tillväga för att svara på en upphandling? Vad ska jag tänka på när jag lämnar en offert? Dessa och många andra frågor kan du få svar på under frukostmötet. Anmäl dig i ett mail till inkop@pnf.se senast 18/3. Ange eventuella allergier i din anmälan.
Piteå Kommunföretag AB har totalt sex helägda dotterbolag:      

Följ oss