Vi söker en Verkställande Direktör

Vår VD kommer att lämna sin tänst under 2016 men blir kvar som VD för PIKAB som är moderbolag i koncernen i Piteå Kommunföretag AB. Vi söker nu efter en kompetent ersättare och våra krav är högt ställda. Annans vd

Följ oss