VIKTIGT MEDDELANDE: Driftstörning i vattenleveransen måndag 27/2

Piteå Renhållning & Vatten AB informerar om att driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma till er fastighet.

På grund av underhållsspolning av en större dricksvattenledning i området kan störningar med missfärgat vatten och/eller varierande vattentryck förekomma vid spolningens genomförande och upp till någon dag efter avslutat arbete. Spolningen är planerad att utföras MÅNDAG 27 FEBRUARI kl. 13:00-16:00. Om missfärgat kranvatten uppkommer uppmanas ni att öppna en kallvattenkran och låta den rinna i minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen. Informationen finns även att ladda ner och skriva ut: VIKTIGT MEDDELANDE underhållsspolning måndag 27 februari

Ytterligare upplysningar kan erhållas av:

Anders Sundqvist, drifttekniker PNF, tel. 0911-933 88 Piteå Renhållning & Vatten, tel. 0911-931 01 Felanmälan efter kl 16.00, tel. 0911-69 62 00