YH-utbildningar tar plats i gamla kårhuset

Det som tidigare var kårhus på universitetsområdet har fått en ny hyresgäst och nytt namn. Huset kallas nu Studicum och är hemvist för två yrkeshögskoleutbildningar.  Digital strateg och Integrationspedagog startades 2016 och har tidigare bedrivits vid Studiecentrum, i samma hus som Arbetsförmedlingen. Då de började bli trångbodda gick flytten i februari till Studicum, före detta kårhuset på universitetsområdet. Piteå kommun hyr lokalerna och driver YH-utbildningarna genom förvaltningen Samhällsbyggnad och avdelningen Kompetensförsörjning. – Det känns fantastiskt roligt att vara här, i nära anslutning till universitetet och Piteå Science Park, säger Karin Gebing, utbildningsutvecklare på Vuxenutbildningen och utbildningsledare för Digital strateg. Lokalerna har fått en ansiktslyftning och anpassats för verksamheten. Den tidigare serveringen har byggts om till ett nytt klassrum, personalutrymmen och kök för de studerande och fler studieytor har tillkommit. – Lokalerna är jättetrevliga. Vi märker att många vistas gärna här även utanför de schemalagda lektionerna, säger Karin Gebing som är tacksam för lösningen och ett smidigt samarbete med Piteå Näringsfastigheter. I huset finns för närvarande två klasser Digital strateg och en klass Integrationspedagog, totalt ca 60 studerande. Båda utbildningarna har kommit till utifrån arbetslivets efterfrågan av kompetenser. Utbildningen Integrationspedagog startade till exempel för att tillgodose det omfattande flyktingmottagandet i Sverige och behovet av integration. Enligt Karin Gebing lockar den personer som vill jobba med människor och göra skillnad. – Jag upplever att våra studerande är väldigt motiverade. En majoritet är karriärväxlare som vill testa på något annat eller förstärka den bana som man redan är inne på. Initiativet till Digital strateg kom initialt från kommunikationsbranschen, som är i stora behov av kvalificerad kompetens. Utbildningen blir allt mer populär och hade i år ca 70 sökande på 20 platser. – De som går Digital strateg har ett driv och intresse av att hänga med i den snabba digitala utvecklingen. Det har visat sig att alla möjliga företag och organisationer efterfrågar deras kompetenser, säger Karin Gebing som förklarar att utbildningen är den enda i sitt slag norr om Stockholm Piteå kommun har i höst lämnat in en ansökan hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta en YH-utbildning för Innovationsledare. Besked kommer i januari 2019 och om den beviljas startar utbildningen i januari 2020. Se fler bilder automatiskt eller genom att trycka på prickarna uppe till höger: [galleri] Mer information om utbildningarna finns här: Digital strateg: https://www.pitea.se/digitalstrateg Integrationspedagog: https://www.pitea.se/integrationspedagog

Följ oss