För hyresgäster

Vi finns alltid nära

Hos oss på Piteå Näringsfastigheter står ni som hyresgäster alltid i centrum. Vi har resurserna att ta hand om er på bästa sätt. För att lokalerna skall passa er så bra som möjligt bygger vi om, till eller ibland helt nytt. Allt för att optimera dem utifrån era behov.

En annan viktig del är servicen. Våra drifttekniker är ständigt ute och besöker er hyresgäster för att avhjälpa fel och lyssna av era behov. Skulle det hända något kan ni hyresgäster enkelt registrera detta via telefon eller via felanmälan här på hemsidan. Detta går sedan ut till ansvarig drifttekniker eller underleverantörer som skyndsamt åtgärdar problemet.

Håll dig uppdaterad

Läs våra nyheter.

Läs mer

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Följ oss