Parkeringar och motorvärmare

På merparten av de områden där vi har fastigheter, finns också parkeringar för hyresgäster och besökare.

Att parkera på anvisade platser på våra fastigheter är gratis. Ett stort antal av våra parkeringar är också utrustade med motorvärmarstolpar som har numrering och kan hyras mot en avgift.

Väljer du att teckna dig för motorvärmare under höst och vintersäsongen, fungerar numreringen på så vis att den knappar du in i vårt system för motorvärmarstyrning tillsammans med din personliga kod som du mottagit när du tecknat dig för motorvärmare. Intresserad av motorvärmare? Skicka oss ett mail om var du önskar motorvärmare och information om vilket företag det gäller, till info@pnf.se

Oavsett vilket område du önskar parkering på får du vid tecknande av motorvärmare information om var det finns parkeringar och motorvärmarstolpar.

Instruktioner för motorvärmare
Parkera på en parkeringsplats med motorvärmarstolpe och notera numret för platsen, exempelvis: 123.

 • Gå in på Motorvärmare (pnf.se) och välj vilket område du har parkerat i.
 • Ange numret på platsen du parkerat på och din personliga kod.
 • Ange önskad avresetid.


Motorvärmaren startar i lagom tid före din avresetid och går också en tid efter. Hur länge motorvärmaren är igång beror på temperaturen utomhus. Ju kallare desto längre går den.

Motorvärmarsystemet är temperaturstyrt, vilket gör att ju kallare det är ute ju tidigare aktiveras stolpen. Allt för att din bil ska vara varm när du ska använda den.

Som längst går motorvärmaren i fyra timmar + en eftersläpningstid.

Tips!
Spara en direktlänk på hemskärmen i mobilen så att du enkelt kommer åt den.

Saknar du kod?
Alla företag som hyr lokal hos oss där det finns parkeringsplatser med motorvärmare
kan teckna avtal för motorvärmare. Hör med din arbetsgivare eller maila till info@pnf.se.
När avtalet är signerat får du en personlig kod.

Var bilen inte varm trots att du ställt in motorvärmaren?
Kontrollera först:

 • Har du angett rätt platsnummer?
 • Har du angett rätt avresetid?
 • Vilken effekt har din kupévärmare?

Maxeffekt på kupévärmare är 1 000 W. Om du har en knapp för att reglera låg eller hög effekt, välj låg. Om effekten är för hög slår automatsäkringen ifrån och uttaget blir utan ström.

Felanmälan
Om allt verkar stämma men bilen är ändå kall kan du göra en felanmälan här.
Ange platsens nummer.

Tänk på att om någon annan innan dig har parkerat på platsen med en avresetid och
lämnat platsen i förtid kan du få meddelandet ”platsen är redan bokad”.
Prova med en senare avresetid eller byt parkeringsplats.

Instruktioner för motorvärmare (PDF)

Musik till videon: Stockaudios / Pixabay.


      

Följ oss