Laddning av fordon

PnF har för närvarande upprättat offentliga laddplatser vid Furunäsets företagsby, Berget och vid Tallheden. Laddning av fordon är endast tillåtet på anvisad plats.

Laddning av fordon vid motorvärmaruttag är strängt förbjudet då effektuttaget blir för högt. Vi kan då ej garantera funktionen för övriga MV-uttag/stolpar som är anslutna och avsäkrade på samma grupp.

Kontakta oss
Har du frågor om laddning av fordon, kontakta oss för en dialog: info@pnf.se

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad

Läs våra nyheter här.

Nyheter

Följ oss