Vanliga frågor – FAQ

Här har vi svarat på de allra vanligaste frågorna vi får från våra hyresgäster:

Mer information finner du i dokumentet Information för hyresgäster, sprid den gärna bland dina anställda. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Vilka åtaganden har jag som hyresgäst?

Du hyr din lokal av Piteå Näringsfastigheter AB eller något av våra andra bolag. I det upprättade kontraktet finns både dina och våra rättigheter och skyldigheter beskrivna och de är viktiga att känna till. Förutom att betala hyran i tid ansvarar du som hyresgäst för att sköta din hyrda lokal på bästa sätt. Som exempel ska du bekosta underhåll av ytskikt på golv, putsa fönster och byta trasiga lysrör och lampor medan vi ansvarar för (undantag finns) snöröjning, sandning och städning av gemensamma utrymmen som entréer, kök och toaletter där det förekommer.

Fler åtaganden hittar du i vår kontraktsbilaga Invändigt underhåll och särskilda bestämmelser. För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att alla hyresgäster håller god ordning både inomhus och utomhus. Det gäller naturligtvis också oss. Särskilt noga är det i gemensamma utrymmen och kring nödutgångar och korridorer. De får förstås aldrig vara blockerade.

Brandskyddet  – vem ansvarar för det?

Det är hyresgästens ansvar att ha interna rutiner upprättade samt att bedriva ett förebyggande brandskyddsarbete, till exempel att se till att nödutgångar inte är blockerade, att det finns besiktade brandsläckare på rätt plats, att ni vet vad ni ska göra vid en utrymning, vart ni ska återsamlas och att utbilda er personal i brandskyddsfrågor. Här finns en blankett för Kontroll av arbetsplatsens grundläggande brandskydd. Ta alltid för vana att kolla var närmaste nödutgång finns om en utrymning skulle bli nödvändig.

Hur får jag tag i nycklar till min lokal?

Nycklar till ditt kontor/lokal kvitteras och hämtas ut på kontoret hos Piteå Näringsfastigheter, Karl Grankvist Väg 4 (tidigare Villa Utkiken).

Som standard kan du kvittera ut tre nycklar. Behöver du fler ordnar vi det, men du får då själv stå för kostnaden. En utkvitterad nyckel betyder ansvar. På det dokument som du signerar framgår detta tydligt. Läs igenom noga. Kom också ihåg att alltid låsa din lokal när du inte är där. För borttappad nyckel debiteras du som hyresgäst en kostnad, beroende på lokalens placering och nyckelsystem.

Var kan jag parkera?

Parkeringsplatser finns det gott om på de flesta områden kring våra fastigheter och de är fria att använda. Var dock noga med att läsa och följa skyltarna, annars finns risk för parkeringsböter. Observera att parkeringsplatserna endast får användas av registrerade fordon. De får alltså inte fungera som uppställningsplats för avställda fordon.

Hur får jag tillgång till motorvärmare?

Om du vill använda motorvärmare vintertid tecknar du ett separat kontrakt. Kontakta Piteå Näringsfastigheter AB på 0911-933 85 eller info@pnf.se så ordnar vi kontraktet för påskrift. Vid tecknandet får du en personlig kod som du sedan använder för att aktivera stolpen.

Aktiveringen gör du enklast genom att skriva adressen mv.pnf.se i din webbläsare på dator eller i din smartphone. När du kommit in på sidan väljer du den parkering du använder och skriver in platsnummer och din kod. Därefter väljer du vilken tid du ska åka hem och verkställer. Du kan också välja att ringa för att aktivera.

För Acusticum, Musikhögskolan, Bergsviken samt Öjebyn ringer du 0911-178 18.
För Furunäset, Kolugnsvägen samt Batterigatan ringer du 0911-106 42.

Motorvärmarsystemet är temperaturstyrt, vilket gör att ju kallare det är ute ju tidigare aktiveras stolpen. Allt för att din bil ska vara varm när du ska använda den. Som längst går motorvärmaren i fyra timmar + en eftersläpningstid.

Ingår bredband i kontraktet?

I ditt kontrakt ingår inte bredbandsuppkoppling. Det är alltså upp till dig att teckna avtal med den leverantör du vill ha. PiteEnergi, som driftsätter och underhåller nätet, erbjuder abonnemang i samarbete med ett antal tjänsteleverantörer. Mer information om dem hittar du på www.piteenergi.se. Du kan också kontakta Peter Bäcklund för att få hjälp att välja rätt operatör. Honom når du på 0911-648 43 eller via e-post till Peter.Backlund@piteenergi.se Om något krånglar ringer du 0911-648 00 eller skickar e-post till drift@piteenergi.se

Vad gäller för skyltning?

I samband med inflyttning ordnar vi så att ert företagsnamn syns på våra orienteringstavlor som finns i anslutning till byggnaderna. På vissa byggnader kan det vara möjligt att sätta upp egen skylt på fasaden. Då krävs godkännande av oss som hyresvärd samt att inlämnat skyltlov till kommunen beviljas. Alla kostnader kring skyltning såsom skyltlov, skyltmontering, belysning och underhåll betalas av hyresgästen. Hyresgästen förbinder sig att följa vid för tiden gällande regler för skyltning avseende placering, färg, utformning och framtoning. Uppsättning av övrigt (brevlådor, reklam etc.) får ej förekomma på och i byggnaden utan hyresvärdens medgivande.