Vanliga frågor – FAQ

Här svarar på de allra vanligaste frågorna vi får från våra hyresgäster.

Mer information finner du i dokumentet Information för hyresgäster, sprid den gärna bland dina anställda. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Vilka åtaganden har jag som hyresgäst?

Du hyr din lokal av Piteå Näringsfastigheter AB eller något av våra andra bolag. I det upprättade kontraktet finns både dina och våra rättigheter och skyldigheter beskrivna och de är viktiga att känna till. Förutom att betala hyran i tid ansvarar du som hyresgäst för att sköta din hyrda lokal på bästa sätt. Som exempel ska du bekosta underhåll av ytskikt på golv, putsa fönster och byta trasiga lysrör och lampor medan vi ansvarar för (undantag finns) snöröjning, sandning och städning av gemensamma utrymmen som entréer, kök och toaletter där det förekommer.

Fler åtaganden hittar du i vår kontraktsbilaga Invändigt underhåll och särskilda bestämmelser. För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att alla hyresgäster håller god ordning både inomhus och utomhus. Det gäller naturligtvis också oss. Särskilt noga är det i gemensamma utrymmen och kring nödutgångar och korridorer. De får förstås aldrig vara blockerade.

Brandskyddet  – vem ansvarar för det?

Det är hyresgästens ansvar att ha interna rutiner upprättade samt att bedriva ett förebyggande brandskyddsarbete, till exempel att se till att nödutgångar inte är blockerade, att det finns besiktade brandsläckare på rätt plats, att ni vet vad ni ska göra vid en utrymning, vart ni ska återsamlas och att utbilda er personal i brandskyddsfrågor. Här finns en blankett för Kontroll av arbetsplatsens grundläggande brandskydd. Ta alltid för vana att kolla var närmaste nödutgång finns om en utrymning skulle bli nödvändig.

Hur får jag tag i nycklar till min lokal?

Nycklar till ditt kontor/lokal kvitteras och hämtas ut på kontoret hos Piteå Näringsfastigheter, Karl Grankvist Väg 4 (tidigare Villa Utkiken).

Som standard kan du kvittera ut tre nycklar. Behöver du fler ordnar vi det, men du får då själv stå för kostnaden. En utkvitterad nyckel betyder ansvar. På det dokument som du signerar framgår detta tydligt. Läs igenom noga. Kom också ihåg att alltid låsa din lokal när du inte är där. För borttappad nyckel debiteras du som hyresgäst en kostnad, beroende på lokalens placering och nyckelsystem.

Var kan jag parkera?

Parkeringsplatser finns det gott om på de flesta områden kring våra fastigheter och de är fria att använda. Var dock noga med att läsa och följa skyltarna, annars finns risk för parkeringsböter. Observera att parkeringsplatserna endast får användas av registrerade fordon. De får alltså inte fungera som uppställningsplats för avställda fordon.

Hur får jag tillgång till motorvärmare?

Om du vill använda motorvärmare vintertid tecknar du ett separat kontrakt. Kontakta Piteå Näringsfastigheter AB på 0911-933 85 eller info@pnf.se så ordnar vi kontraktet för påskrift. Vid tecknandet får du en personlig kod som du sedan använder för att aktivera stolpen.

Aktiveringen gör du enklast genom att skriva adressen mv.pnf.se i din webbläsare på dator eller i din smartphone. Vi har sammanställt hur man går tillväga för att aktivera motorvärmare. Klicka här för att läsa instruktioner för motorvärmare.

Ingår bredband i kontraktet?

I ditt kontrakt ingår inte bredbandsuppkoppling. Det är alltså upp till dig att teckna avtal med den leverantör du vill ha. PiteEnergi äger och ansvarar för fibernätet i Piteå kommun och som hyresgäst hos PnF får ni tillgång till en egen uppkoppling. Ni kan välja mellan en rad olika tjänsteleverantörer, för att kunna teckna rätt tjänster till just ert företag. Mer information om dem hittar du på www.piteenergi.se. Vid frågor kontakta PiteEnergi på 0911-648 00 eller skicka e-post till kundservice@piteenergi.se

Vad gäller för skyltning?

I samband med inflyttning ordnar vi så att ert företagsnamn syns på våra orienteringstavlor som finns i anslutning till byggnaderna. På vissa byggnader kan det vara möjligt att sätta upp egen skylt på fasaden. Då krävs godkännande av oss som hyresvärd samt att inlämnat skyltlov till kommunen beviljas. Alla kostnader kring skyltning såsom skyltlov, skyltmontering, belysning och underhåll betalas av hyresgästen. Hyresgästen förbinder sig att följa vid för tiden gällande regler för skyltning avseende placering, färg, utformning och framtoning. Uppsättning av övrigt (brevlådor, reklam etc.) får ej förekomma på och i byggnaden utan hyresvärdens medgivande.

Vad gäller på kontorshotellen?

Till kontorshotell räknas lokaler där det är möjligt att hyra enstaka kontorsrum och dela övriga ytor tillsammans med andra hyresgäster. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågor vi får om våra kontorshotell.

Gemensamma ytor
Med gemensamma ytor menas kök, toaletter, korridorer och konferensrum som delas på lika villkor mellan alla hyresgäster i kontorshotellet.

Städning
PnF står för städning av alla gemensamma ytor: kök och fikarum, toaletter, korridorer och konferensrum. I kök städas ytorna av men städentreprenören plockar inte i eller ur diskmaskinen eller torkar ur kylskåp. PnF står också för att det finns och fylls på med diskmedel, diskborstar, trasor och papper där det finns pappershållare. Vår upphandlade städentreprenör ser till att fylla på. Om det saknas något vill vi att ni gör en felanmälan via hemsidan www.pnf.se/felanmalan eller via telefon på 0911-933 66.

Kaffemaskin
Kaffe ingår inte i avtalet. PnF står för att det finns en kaffebryggare och tekokare, porslin, bestick och diverse köksredskap i det gemensamma köket. Ni kommer själva överens med era kontorskollegor om vad ni vill ska gälla avseende vem som brygger kaffe, köper kaffe, fyller på och så vidare. På samma sätt som om ni verkat i samma företag, prata ihop er!
Om ni förvarar egna eller gemensamt inköpta livsmedel i köket bör dessa vara tydligt uppmärkta eller stå på tydligt uppmärkt plats.

Konferensrum
Konferensrummen är gemensamma för alla hyresgäster på platsen och bokas på kalender utanför rummet där man tydligt anger vilka tider som önskas. Vissa platser har även digital bokning. Efter att konferensrummet använts ska det ställas i ordning och lämnas i gott skick, redo att användas av nästa hyresgäst som bokat konferensrummet. PnF tillhandahåller basutrustning i konferensrummet såsom TV, white board och HDMI-kabel. Annan utrustning som pennor, block, med mera ingår inte i hyresavtalet.

Postfack
Plats i fastighetsbox/postfack vid entré ingår i avtalet. I undantagsfall finns istället postlådor utanför entrén.

Felanmälan
När något inte är som det ska, trasigt eller saknas vill vi att ni gör en felanmälan till oss på vår hemsida www.pnf.se/felanmalan eller ringer till 0911 – 933 66. Det är viktigt att det görs en felanmälan för att vi ska kunna följa upp ärendet på bästa sätt.

Övrigt
Tänk på att husdjur inte är tillåtna i lokalerna och att rökning är förbjuden både i lokalerna och i närheten till entrén.

Läs mer: Här hittar du fullständig information för våra kontorshotell

Följ oss