Företagsfakta koncernen

Piteå Näringsfastigheter är, tillsammans med Piteå HamnPiteBoPiteEnergiPireva, Piteå Science Park och Nolia en viktig del av Piteå Kommunföretag AB (PIKAB).

Fakta om PnF-koncernen i korthet:

  • Piteå Näringsfastigheter AB har för närvarande 16 anställda
  • I koncernen finns 10 bolag
  • Förvaltar närmare 40 fastigheter med en total lokalyta på ca 185 000 kvadratmeter
  • I våra lokaler arbetar fler än 2000 personer fördelade på drygt 200 företag

Koncernstruktur 2022

Koncernbeskrivning 2022


Årsredovisningar
För PnF-koncernen gällande räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31: