Företagsfakta koncernen

Piteå Näringsfastigheter är, tillsammans med Piteå HamnPiteBoPiteEnergiPireva, Piteå Science Park och Nolia en viktig del av Piteå Kommunföretag AB (PIKAB).

Fakta om PnF-koncernen i korthet:

  • Piteå Näringsfastigheter AB har för närvarande 18 anställda
  • I koncernen finns 10 bolag
  • Förvaltar 38 fastigheter med en total lokalyta på cirka 180 000 kvadratmeter
  • I våra lokaler arbetar fler än 2 000 personer fördelade på drygt 200 företag
  • I hela PnF:s bestånd genereras totalt cirka 3 000 arbetstillfällen

Koncernstruktur 2024

Koncernbeskrivning 2023


Årsredovisningar
För PnF-koncernen gällande räkenskapsåret 2023-01-01 till och med 2023-12-31:

AB Furunäsets fastigheter

Fermaten

Hedfastigheter

KB Stadsvapnet

Mallita i Piteå AB

Nevatko

Norrfab

Piteå Näringsfastigheter AB

Svenska Kompositbyn

Trähallen

Följ oss