Styrelse 2023-2027

Styrelsen för Piteå Näringsfastigheter AB är tillsatt av kommunfullmäktige i Piteå kommun och speglar dess partipolitiska sammansättning i kommunen. Styrelsen består av sju stycken ledamöter och ordförande, varav en ledamot är hämtad från näringslivet.

Följande uppställning utgör Piteå Näringsfastigheter AB:s styrelse:

Ordförande: Patric Lundström

Vice ordförande: Anton Li Nilsson

Ledamot: Jonas Vikström

Ledamot: Marianne Hedkvist

Ledamot: Per Hallqvist

Ledamot: Jonny Eriksson

Ledamot: Martin Åström

Ledamot: Linda Lundberg-Nilsson

Följ oss