Styrelse

Styrelsen för Piteå Näringsfastigheter AB är tillsatt av kommunfullmäktige i Piteå Kommun och speglar dess partipolitiska sammansättning i kommunen. Styrelsen består av sju stycken ledamöter och ordförande, varav en ledamot är hämtad från näringslivet.

Följande uppställning utgör Piteå Näringsfastigheter AB:s styrelse:

Ordförande: Helena Stenberg (S)

Vice ordförande: Anders Nyström (S)

Ledamot: Jonas Vikström (S)

Ledamot: Mikael Borgh (V)

Ledamot: Liselott Seldén (C)

Ledamot: Åsa Nordmark (M)

Ledamot: Martin Åström (SJVÅP)

Ledamot: Linda Lundberg-Nilsson (VD, Norrbottens Handelskammare)

Följ oss