100 000* nya hyresgäster på Furunäset Företagsby

Visste du att utan bins och andra insekters pollinering skulle 75% av skörden av de grödor vi äter försvinna? Och att Albert Einstein ska ha sagt: "Om biet försvann från jordens yta, skulle människor bara ha fyra år kvar att leva. Inga bin, ingen pollinering, inga växter, inga djur, inga människor". Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi, tillsammans med Revisionären, nu över 100.000* nya hyresgäster på Furunäset Företagsby i form av flitigt arbetande honungsbin. Bina jobbar med att pollinera växter i närområdet och därmed bidrar de till den biologiska mångfalden i Piteå, samtidigt som de hjälper till att säkerställa deras egen överlevnad och närvaro i Piteå. Denna insats kan även kopplas till FNs globala miljömål i Agenda 2030, nummer 15 handlar om att skydda, återställa och främja ekosystem och biologisk mångfald. [caption id="attachment_3536" align="aligncenter" width="796"] Furunäset Företagsby satsar på biologisk mångfald. I bild från vänster: Andreas Schleiss, Bee At Work och Tomas Lejon, tf VD Piteå Näringsfastigheter. Foto: Katarina Eriksson[/caption] Även Revisionären, hyresgäst på Furunäset Företagsby, har en egen bikupa som står där av samma anledningar; för att främja den biologiska mångfalden och som är en del av hållbarhetsarbetet som är viktigt för Revisionären. Att ta beslutet att bidra till lokalt hållbarhetsarbete var enkelt för revisionsbyrån. [caption id="attachment_3535" align="aligncenter" width="796"] Från vänster: Katarina Eriksson Revisionären, Andreas Schleiss Bee At Work och Tomas Lejon Piteå Näringsfastigheter. Foto: Maria Johansson[/caption] Bikuporna tillhandahålls av det nystartade företaget Bee At Work, som drivs av Andreas Schleiss. Andreas har mångårig erfarenhet av biodling och har egna bisamhällen. Han är ansvarig för skötseln av bina och ser till att de har det bra i sina kupor. För att sprida sin kunskap om hur viktiga bina är för samhället kommer han även att hålla i utbildningar för oss som kunder. När sommarsäsongen är slut och det är dags att slunga honungen är det Andreas som sköter även detta. Furunäset Företagsby har för avsikt att involvera fler hyresgäster i bikuporna och ser över möjligheterna till att, via ett samarbete, ansluta sig i fler bikupor i framtiden om intresset finns hos hyresgästerna. *I varje bisamhälle finns mellan 60.000-80.000 bin under sommartid och på Furunäset Företagsby står nu två bikupor med ett bisamhälle vardera bikupa. Sannolikt är det alltså ännu fler hyresgäster i kuporna denna sommar. [galleri]

Följ oss