Sponsring

Sponsring är en del av Piteå Näringsfastigheters och Furunäsets Fastigheters marknadsföring. Genom den vill vi ge en positiv bild av företagen och skapa goda relationer till såväl kunder som allmänhet.

Riktlinjer för sponsring
Samarbetet sker efter en budgetram som är indelad i tre kategorier:

1. Idrott och ungdomsverksamheter
2. Kultur
3. Samhällsengagemang

Vår sponsring ska vara väl balanserad mellan idrott och ungdomsverksamhet, kultur och samhälle samt ur ett jämställdhetsperspektiv. De föreningar eller arrangemang som sponsras ska stötta vår affärsidé:

”PNF har som uppgift att främja arbetsmarknaden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs- och utbildningsverksamhet samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt …..”

Vårt samarbete sker uteslutande med klubbar, föreningar eller organisationer och ej med enskilda utövare av idrott, teater, musik m.m. Kriterier som måste uppfyllas:

* Det ska vara i ett sammanhang som ger Piteå Näringsfastigheter eller Furunäsets Fastigheter möjlighet till en positiv och tydlig exponering.
* Den summa som söks ska ligga i relation till den motprestation som erbjuds Piteå Näringsfastigheter eller Furunäsets Fastigheter.

Vi sponsrar inte:

 • enskilda individer
 • politiska eller religiösa organisationer
 • extrema verksamheter som strider mot våra värderingar, etik, moral eller miljömål
 • verksamheter med osund ekonomi
 • riskfyllda verksamheter såsom vissa motor-, äventyrs- och kampsporter
 • Vidare skriver vi inte sponsringsavtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.

Ansökan om sponsring
Föreningar, klubbar eller organisationer som vill ansöka om stöd och samarbete ska göra det genom att fylla i formuläret nedan:

I ansökan ska framgå:

 • Information om föreningen, projektet eller likvärdigt
 • Vad eventuellt bidrag kommer att användas till
 • Vilket belopp ansökan avser
 • Vilken motprestation som Piteå Näringsfastigheter erbjuds
 • Adress och kontaktperson hos sökanden

Beslut om sponsring
Prövning sker endast av ansökningar inkomna via formuläret.

Beslut om Piteå Näringsfastigheters eller Furunäset Fastigheters medverkan sker 4 gånger per år. Aktuella tidpunkter för detta är januari, april, augusti och november. Skriftligt besked erhålls oavsett om ansökan tillstyrkts eller ej.

Välkommen in med er ansökan!

Följ oss