Återbruk i PnF:s lokaler

En tydlig hållbarhetsprofil präglar interiören i våra lokaler. Genom att använda återbrukade möbler i kontorslokalerna sparade vi in cirka 8,5 ton koldioxidutsläpp. Här berättar vi om hur ett gammalt vårdhem fick ett uppdaterat utseende med hjälp av återbruk.

Det tidigare vårdhemmet Villa utkiken på Karl Grankvist väg 4 har genomgått stora förändringar och fungerar idag som kontor för PnF:s 16 anställda.

I arbetet med att bygga om och anpassa vårdmiljöerna till kontor och gemensamma utrymmen låg miljörelaterad hållbarhet i fokus. Hållbarhetsprofilen märks i valet av inredning och möbler. 90 procent av alla möbler är återbruk. Genom att använda befintliga möbler har vi sparat ungefär 8,5 ton koldixiod jämfört med om vi skulle ha köpt nytt.

Ambitionen från PnF är att de nya lokalerna ska inspirera andra till att använda återbruk och spara på jordens resurser.

MAF Piteå står bakom den huvudsakliga rumsliga gestaltningen. Inredningsduon Formationen fick därefter i uppdrag att se över befintliga inventarier och skapa en trivsam miljö bestående av återbruk.

Konferensrummet Inspirationen.
Den här medicinvagnen har rengjorts ordentligt, och är nu en otroligt snygg fika- och vattenvagn.
Tamburmajoren som också finns i konferensrummet Inspirationen har huserat på olika platser i borgen.
Den här glaslampan hittades i ett källarförråd och fick en ny plats i konferensrummet Inspirationen. Ytterligare två liknande lampor hänger i PnF:s lokaler.
Kontorsmöbler från PnF:s tidigare lokaler fick flytta med till de nya lokalerna.

Följ oss