PnF investerar i solenergi

I år (2020 redsanm.) investerar Piteå Näringsfastigheter AB, PnF, i ett utvecklingsprojekt med fokus på förnyelsebar elproduktion och installerar en solcellsanläggning om 387m². PnF ser positivt till projektet ur hållbarhetssynpunkt som även bidrar till att hålla marknaden igång och skapar goda effekter för Piteå.


Byggnaden vars tak som ska bekläs med solceller är Furuvalvet på Furunäset Företagsby och är speciellt utvald för att passa för ändamålet. Taket är ett plåttak som är fördelaktigt för solcellernas montering. Utöver det tål det vikten av panelerna och byggnadens placering i förhållande till väderstrecken gör att panelerna kommer att få en bra exponering för solljus.


Solcellspanelerna sätts i drift i juni i år, 2020, lagom till den ljusa sommaren. En klickbar länk kommer att aktiveras för att kunna följa elproduktionen live där man t.ex. kan se effekterna i kWh variera under olika tider av dygnet.


De 132 solcellspanelerna som ska monteras på taket är av märket Canadien Solar Mono och är på 320W vardera. När panelerna presterar som bäst, t.ex. under en solig sommardag kan de nå upp till 42,24 kWp. Förkortningen står för kiloWattpeak och är den enhet som används för att mäta toppeffekten under särskilt gynsamma förhållanden.


Totalt beräknas panelerna att kunna producera ca. 37 790 kWh/år med visst bortfall när det ligger snö på panelerna och elen som produceras kommer att nyttjas i den byggnaden de är monterade på. Skulle det ske en överproduktions av el säljs den till PiteEnergi som i sin tur distribuerar den via elnätet till annan kund.


Denna installation av solceller är ett resultat av samverkan inom Piteå Kommunföretag AB, PIKAB, där både Piteå Näringsfastigheter AB och PiteEnergi AB ingår. Solenergi är ett område som PiteEnergi har jobbat med sedan 2014 och som de också investerar forskning i, t.ex. genom forskningsanläggningarna Solvåg och solpanelerna på taket av Luleå Tekniska Universitet, båda på Berget i Piteå. Dessa anläggningar har bland annat fått fram information om hur det fungerar med solenergi med förutsättningarna som vi har här i Norrbotten.