Solceller på Furuvalvets tak

På Furuvalvets tak i Furunäset Företagsby finns en solcellsanläggning på 387m².
Panelerna beräknas producera cirka 37 790 kWh/år med visst bortfall när det ligger snö på panelerna. Elen som produceras nyttjas i byggnaden de är monterade på.

Furuvalvets tak är ett plåttak som är fördelaktigt för montering av solceller. Utöver det tål taket vikten av panelerna och byggnadens placering i förhållande till väderstrecken gör att panelerna har en bra exponering för solljus.

De 132 solcellspanelerna driftsattes i juni 2020 och är av märket Canadien Solar Mono och är på 320W vardera. När panelerna presterar som bäst, till exempel under en solig sommardag kan de nå upp till 42,24 kWp. Förkortningen står för kiloWattpeak och är den enhet som används för att mäta toppeffekten under särskilt gynnsamma förhållanden.

Installationen av solcellsanläggningen är ett resultat av samverkan inom Piteå Kommunföretag AB, PIKAB, där både Piteå Näringsfastigheter AB och PiteEnergi AB ingår. Solenergi är ett område som PiteEnergi har jobbat med sedan 2014 och som bolaget också investerar forskning i, till exempel genom forskningsanläggningarna Solvåg och solpanelerna på taket av Luleå tekniska universitet, båda på Berget i Piteå. Anläggningarna har bland annat bidragit med information om solenergins potential utifrån de förutsättningar som finns i Norrbotten.

Följ oss