Solceller på Tennishallen

PnF vill skapa hållbara lösningar för sina fastigheter och har nyligen investerat i 88 stycken fasadmonterade solcellspaneler på tennishallen. De högeffektiva panelerna kommer att generera elproduktion.

Tennishallen (Hellströms Arena) används till stor del av allmänheten och i lokalerna rör sig många olika åldersgrupper för racketsporter, gym och motion.
– Fastigheten engagerar många och vi ser solcellernas placering som en möjlighet att inspirera fler till energieffektiva lösningar. Det handlar om både besökare och förbipasserande på Timmerleden, säger Marcus Edlund, driftchef på Piteå Näringsfastigheter.

Montage på fasad

Även om montage på brantlutande tak i regel ger högre produktion, har montage på fasad en uppenbar fördel i och med att panelerna inte blir täckta med snö och därför kan fortsätta producera. Montagesystemen som använts är i grunden menade för takmontage. Det är en traditionell anläggning som istället för att monteras på tak monterats på vägg.
– Projektet är ett samarbete mellan oss på PnF och PiteEnergi, som stått för teknisk kompetens och erfarenhet.

Skapa hållbara lösningar

Totalt rör det sig om cirka 172 kvadratmeter fasadmonterade solcellspaneler. Anläggningen väntas producera strax under 28 000 kWh el/år.
– Vi vill bidra till att minska miljöpåverkan och skapa hållbara lösningar för våra fastigheter. Som kommunalt fastighetsbolag vill vi göra vad vi kan för att bidra till kommande generationer, säger Marcus.

LED-belysning

Som ett led i Piteå Näringsfastigheters pågående arbete med att skapa hållbara fastigheter har även all belysning i lokalerna tennishallen bytts ut till LED.
– Uppdateringen gjordes för att minska energikonsumtionen, men också för att förbättra ljuset för verksamheterna i lokalerna.

Följ oss