Bioflygbränsle skapar nya möjligheter för LTU Green Fuels

Det såg ganska mörkt ut när LTU Green Fuels tvingades stänga sin pilotanläggning för framställning av biodrivmedel 2016. Nu blåser nya vindar som kan öppna för att återuppta forskningen och starta upp verksamheten igen. – Det finns ett stort intresse för biobaserat flygbränsle. Vi skulle kunna driva på denna utveckling här, säger Fredrik Granberg, platschef vid LTU Green Fuels och projektledare vid Luleå tekniska universitet. På andra våningen på Industrigatan 1, på samma våning som RISE ETC och alldeles i anslutning till Smurfit Kappa Kraftliner, finns LTU Green Fuels. Piteå Näringsfastigheter är hyresvärd och hyr ut lokaler för delar av verksamheten, som tillhandahåller en forskningsinfrastruktur för biodrivmedel och biokemikalier. Här möter vi Fredrik Granberg, som har varit med på en lång resa kring utvecklingen av biodrivmedel, i med- och motgång. [caption id="attachment_3519" align="alignnone" width="796"]Piteå Näringsfastigheter hyr ut lokaler i byggnaden vid testanläggningen. LTU Greenfuels hyr kontor av Piteå Näringsfastigheter, som hyr ut lokaler i delar av fastigheten.[/caption] Framgångsrik forskning I slutet på 1990-talet började företaget Chemrec ett samarbete med Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, Energitekniskt centrum (ETC) kring teknik för förgasning av svartlut, en restprodukt från massafabriken som kan omvandlas till olika slags bioprodukter, t.ex. gröna bränslen. År 2004 byggdes en pilotförgasningsanläggning och hösten 2010 invigdes världens första forskningsanläggning för BioDME – ett klimatsmart och förnybart bränsle. I samarbete med bl.a. Volvo med och Preem gjordes framgångsrika tester med tunga lastbilar som gick i kommersiell trafik. Enligt Fredrik Granberg visade projektet att tekniken och drivmedlet fungerade mycket bra, med möjlighet att framställa stora volymer. Projektet beskrevs som mycket framgångsrikt. – Teknikägare och industrin såg möjligheterna och förstod potentialen men för att genomföra en omställning krävs även långsiktiga politiska beslut då gröna drivmedel generellt betingar ett högre pris än fossilbaserade, säger Fredrik Granberg. Anläggningen på paus Långsiktig stabil skattelagstiftning för gröna drivmedel gjorde att ingen vågade investera och kommersialiseringen stannade upp. År 2013 såldes testanläggningen till Luleå tekniska universitet, genom LTU Holding AB och bytte namn till LTU Green Fuels. Forskningen, utveckling och demonstration kring framställning och användning av förnybara drivmedel från förnybara råvaror fortsatte. Efter att antal ej beviljade projektansökningar varslades år 2016 de 18 anställda om uppsägning och verksamheten stannade upp. Pilotanläggningen, som fortfarande räknas som en av världens mest avancerade, hotades av rivning men har räddats med stöd från universitetet, Energimyndigheten, Region Norrbotten, Piteå kommun samt andra offentliga och privata aktörer. Hett med flygbränsle Luleå tekniska universitet bedriver forskning och via LTU Green Fuels skapas unika möjligheter till validering av teknik och processer för gröna drivmedel, detta i samarbete mellan akademi, institut och det privata näringslivet. Fredrik Granberg är sedan 2016 den ende från universitetet som dagligen befinner sig vid anläggningen. – Mitt uppdrag är att tillsammans med kollegor, akademi och näringsliv erbjuda en testinfrastruktur och utveckla nya intressanta projekt och nya idéer som skulle kunna testas i denna industriellt relevanta miljö, säger Fredrik, som förutom att sköta själva bolaget, som äger själva testanläggningen, är inblandad i olika forskningsprojekt vid universitetet med kopplingar till anläggningen. Själv upplever han att intresset för tekniken och biobaserade drivmedel har ökat sedan de tuffa åren och att tiden är mogen för nya satsningar. Och riktig hett är utveckling av fossilt flygbränsle. – Det finns ett stort intresse för tillverkning av bioflygbränsle i Sverige och i världen.  Just nu driver vi en förstudie med Energimyndigheten som huvudfinansiär, där vi tittar på möjligheterna att bygga om den här anläggningen, säger Fredrik Granberg som hoppas kunna starta upp testverksamheten, återuppta forskningen och bli fler på plats igen. Förhoppningen är att inom ett par år producera och testa ett biojetbränsle och att testflyga med kommersiellt inrikesflyg. [caption id="attachment_3523" align="alignnone" width="796"] Fredrik Granberg är platschef vid LTU Green Fuels och projektledare vid Luleå tekniska universitet. Han hoppas att det ökande intresset för bioflygbränsle ska generera nya forskningsprojekt och blåsa liv i testanläggningen som varit vilande sedan 2016.[/caption] Nytt projekt Fredrik berättar vidare att Luleå tekniska universitet nyligen beviljats ett nytt projekt, Treepower, som har inriktning mot bioflygbränsle. Treepower ska under tre år arbeta förutsättningsskapande för kommersiell produktion av hållbart bioflygbränsle ur skogsråvara i  regionen. Initiativtagare till Treepower är Luleå tekniska universitet, Luleå Business Region (projektägare) och Piteå Science Park. LTU Green Fuels skulle kunna anpassas för att vid behov testa intressanta teknologier som identifieras i detta projekt. – Vi är duktiga och kan erbjuda samarbeten med unika möjligheter inom det här området, både internationellt och i Sverige och Piteå. Jag hoppas att vi får fortsätta forskningssamarbeten vid denna anläggning med möjlighet att utveckla teknik som kan kommersialiseras ute i världen.

Följ oss