Bygget av Trähallen är igång

Det första spadtaget är taget och markberedningen är i full gång. Trähallen AB bygger en helt ny fabrik, ett samarbete mellan Piteå Näringsfastigheter AB och Lundqvist Trävaru AB.  Just nu jobbar tunga byggmaskiner med markberedningen som utförs av Piteå Kommun. Fabriken, som beräknas vara klar hösten 2019, ska inrymma tillverkning av byggsatser till bl.a. förråd, garage, stall, fritidshus och villor. Lundqvist Trävaru AB finns idag i Öjebyn och den nya fabriken byggs som en följd av företagets stadiga expansion. Samuel Holmström, VD på Lundqvist Trävaru AB, är mycket nöjd med lösningen. – Det känns roligt att det här händer, det är något som vi har jobbat hårt för. Bygget av Trähallen är en förutsättning för företagets fortsatta tillväxt och vi ser fram emot att få flytta in under nästa höst. Industriområdet på Haraholmen växer och bygget av Trähallen är en av flera aktiviteter som nu sker. För närvarande bygger även Piteå Hamn och SunPine ut för att utöka sin kapacitet.  

Följ oss