Earth Hour – vi släcker Borgen och Spiran

Nu på lördag är det Earth Hour - timmen då mer än 180 länder och miljontals människor engagerar sig i en symbolhandling sedan 2007 för att visa stöd för vår planet, klimatförändringarna och åtgärder för positiv miljöpåverkan. Earth Hour är en symbolhandling för att under en stund ägna betraktelse över en av vår tids största utmaningar, klimatkrisen, och påverka såväl politiker som makthavare. Det handlar alltså inte om den elförbrukning som sparas för att vi släcker belysning under en timme. Många profilbyggnader släcker sin fasadbelysning under denna timme. Historiskt sett har operahuset i Sydney, Eiffeltornet och Globen släckts, för att nämna några. Vi släcker ned två av våra signaturbyggnader – Borgen och Spiran under Earth Hour på lördag mellan 20.30-21.30. [galleri]   En del av vad PnF gör för klimatet Piteå Näringsfastigheter jobbar med det vi kan för att bidra till mer positiv miljöpåverkan. För att nämna några exempel värms våra byggnader inte längre upp av fossila bränslen, vi har under förra året installerat ytterligare en solcellsanläggning, satsat på att främja cykeln som transportmedel via en ny cykelparkering och pumpstationer på Berget och Furunäset Företagsby. Vi har också bidragit till att öka den biologiska mångfalden i området runt Furunäset Företagsby genom placering av bikupor. [caption id="attachment_4024" align="alignnone" width="796"] Bildtext: Bikupa och solcellsanläggning på Furunäset Företagsby[/caption] Piteå Kommun och de globala målen Piteå kommun har en samlingssida för Agenda 2030, där klimatmål nr 3 "Bekämpa klimatförändringarna" är målet som anknyter till Earth Hour. Läs mer om vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att bidra till mål nr 13 via länken nedan. Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna - Agenda 2030 (pitea.se) [caption id="attachment_4025" align="aligncenter" width="796"] Bildtext: Karta över globala målen i Agenda 2030[/caption] Vill du läsa mer om Earth Hour finns en internationell sida för det här: Join One Of The World's Largest Movements for Nature | Earth Hour 2021  

Följ oss