Enercon har flyttat in i nya rymliga lokaler

Vi säger välkommen till Enercon Energy Converter AB som planerar att växa i nya lokaler i Öjebyn. – Det här känns som en bra lösning, säger Tom Högling, region- och personalansvarig. Flyttlasset gick från Fläktgatan i början av juni och nu är tre tjänstemän och tre tekniker installerade i de stora och luftiga lokalerna. Här kan de samla verksamheten och möjligheter finns att växa när vindkraftsprojekten drar igång igen. – Vi lever i väntans tider, rätt vad det är måste personalstyrkan kanske fördubblas, säger Tom Högling som är riktigt nöjd med lösningen. – PNF har varit tillmötesgående och uppfyllt våra önskemål. Det känns som en gedigen hyresvärd med ett tydligt system. Enercon är ett av världens ledande vindkraftsföretag med marknadsrepresentation i 36 länder. Företaget grundades 1984 och har sitt säte i Aurich i Tyskland, där företaget är marknadsledande sedan mitten av nittiotalet. Det stora bolaget bygger till stor del alla vindkraftverk helt själva i egna produktionsanläggningar runt om i världen och sköter dessutom service och underhåll. Det svenska huvudkontoret ligger huvudkontoret i Malmö. Där finns även ett training center för tekniker. Filialen i Piteå tillhör Enercon Energy Converter AB och är en av 16 servicestationer i Sverige som jobbar med felavhjälpning och underhåll av installerade vindkraftverk. I dagsläget handlar det om cirka 60 vindsnurror i Markbygden, Nordmaling, Östersund och Hede samt några verk i Bureå och Robertsfors. Tom Högling ansvarar för 26 tekniker i den norra regionen. – Vi jobbar med felavhjälpning. Dessutom genomför vi kontinuerlig service vid fyra tillfällen per år; en elektrisk service där vi mäter och kontrollerar all elektronik, en fettservice där vi fettar in alla rörliga delar samt en visuell och en mekanisk service. [caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="550"]Tom Högling Tom Högling, regions- och personalansvarig vid Enercon Energy Converter.[/caption] Lokalen i Öjebyn rymmer kontor och lager samt fungerar som uppställningsplats för servicebilarna. Teknikerna startar sin arbetsdag här med att få sina arbetsordrar, innan de åker ut och jobbar på fältet. Att vindkraftsprojekten i Markbygdenutbyggnaden tillfälligt avstannat är enligt Tom Högling inte bara negativt. – Det tar upp till ett år innan en ny tekniker är helt självgående. På så sätt har det varit bra att det inte har vuxit alltför snabbt. Personalen skaffar sig erfarenhet på de verk som finns och vi hinner färdigställa alla verk ordentligt. Och när det beslutas att dra igång byggnationerna igen är det bara att börja anställa ännu mer folk.

Följ oss