Grävningsarbeten återupptas längs Hampas gränd

Sommaren 2022 påbörjades arbetet med att säkerställa vatten- och avloppsfunktionen på Furunäset. Nu i juni återupptas projektet. Pireva i samarbete med AB Furunäsets Fastigheter förnyar VA-ledningarna i ett område som berör Karl Grankvists väg, Hampas gränd samt delar av Belonasvängen. Vi ber om överseende med buller och damm.


Under juni 2023 återupptas arbetet längs Hampas gränd och pågår fram till semestern. I augusti inleds den sista delen av projektet.


Framkomligheten i området kan vara begränsad och trafiken kan delvis komma att ledas om. I juni när grävning sker längs Hampas gränd intill etageparkeringen, rekommenderas att använda in-/utfarter markerade med svart pil på kartan.

När arbetet pågår utanför restaurangen kan det intilliggande soprummet eventuellt komma att spärras av. Vi hänvisar då till övriga soprum i området.

Det kommer inte finnas några öppna schakter och arbetet minimeras under Piteå Summer Games.

Beräknad tidsplan

Blå markering på kartan: Arbeten påbörjas preliminärt v 23, beräknas pågå cirka 3 veckor
Grön markering på kartan: Arbeten påbörjas preliminärt v 33, beräknas pågå cirka 4 veckor

Följ oss