Hållbarhet i fokus för pågående renovering i Borgen

Johannes Sälldin, BD Bygg, och Veronica Bäcklund, PnF.

Renoveringen av Swedbanks utökade lokaler i Borgen präglas starkt av ett ihållande engagemang för att minimera osorterat avfall. Den röda, eller snarare den gröna tråden, handlar om att skapa god logistik för att kunna sortera avfall rätt.
Ur hållbarhetsperspektiv är det viktigt att vi hushåller med jordens resurser.
Vi jobbar både med återbruk och med återvinning där en del handlar om att minimera osorterat material, säger Veronica Bäcklund, projektchef, PnF.

Förra året blev det klart med Swedbanks expansion i Furunäsets borggård.
Att verksamheten växer är ett stort skäl till att bankföretaget utökar sina lokaler med ytterligare 1 200 kvadratmeter på bottenplan. Redan från projektstart har engagemanget varit stort bland inblandade parter om att i rivning och renovering fokusera på minimerat avfall.


Smarta val

Att minimera avfall innebär att aktivt arbeta för att riva så lite som möjligt i den befintliga lokalen. Det handlar om att göra smarta val i planlösningen som minimerar rivning. 

I de fall rivning genomförs ligger fokus på vad som kan återbrukas i befintlig eller annan lokal alternativt skickas vidare till återvinningsmarknaden.

– Avfall som blir kvar sorteras noggrant för att vi ska kunna återvinna så mycket material som möjligt. Ju mer vi kan sortera desto större möjlighet har vi att återvinna olika material, säger Veronica.


Endast 3,5 procent

För avfallsmängder och i synnerhet osorterade sådana sattes tidigt målet om att det får vara max 15 procent osorterat avfall.
– Tack vare entreprenören och alla underentreprenörer ligger vi på endast 3,5 procent fram till och med juni i år. Det känns förstås väldigt bra. Vårt fokus är förstås att fortsätta på den linjen.
– Vi har fått tydliga riktlinjer för hur vi ska hantera avfall och återbruk. Detta tycker jag att vi har lyckats väldigt bra med under resans gång. All personal på plats har tagit det till sig och skött detta väldigt snyggt!, säger Johannes Sälldin, BD Bygg.


Sortera avfallen bra och enkelt

Placering och logistik kring utlastning säkerställdes tidigt för att kunna sortera avfallen på ett bra och enkelt sätt. Resultatet blev en speciellt framtagen lastbrygga, ansluten till Borgen, som gör ett entreprenörer kan sortera direkt på plats i uppställda containrar.
– Det är förstås viktigt att alla som jobbar på plats är mån om att sortera rätt. Vi har på platsbesök sett entreprenörer som flyttar om, av annan person, felaktigt slängda material för att det ska hamna i rätt container – snacka om engagemang! säger Veronica.


Redan i projektstart säkerställdes placering och logistik kring utlastning för att kunna sortera avfallen på ett bra och enkelt sätt.
"Avfall som blir kvar sorteras noggrant för att vi ska kunna återvinna så mycket material som möjligt", säger Veronica Bäcklund på PnF.

Följ oss