I människans tjänst

Vi hälsar på hos InMoodi och Samtalsterapi i norr

Företagen InMoodi och Samtalsterapi i norr flyttade in i Furuvalvets kontorshotell förra året.
Bakom företagsnamnen hittar vi Kristina Nordmark och Anna-Sara Brännström som arbetar med psykoterapi för privatpersoner, samt erbjuder utbildning och tjänster inom företagshälsovård.

Kristina Nordmark och Anna-Sara Brännström.


I Furuvalvets kontorshotell ryms företag med olika profiler. På plan två finns Kristina Nordmark och Anna-Sara Brännströms gemensamma väntrum och längst in i korridoren ligger deras mottagningar. Båda driver egen firma på deltid med psykoterapeutisk verksamhet.


Vänner och samarbetspartner

Kristina och Anna-Sara är vänner och samarbetspartner. De lärde känna varandra för tio år sedan genom sina döttrar.

Kristina driver InMoodi och Anna-Sara Samtalsterapi norr. Två egna firmor, som sagt, men ibland hänvisar de patienter till varandra. Vid andra tillfällen förenas deras terapeutiska arbete.
– I och med att vi samarbetar kan vi möta olika konstellationer av klienter, till exempel inom familjeterapi och parterapi, säger Kristina och tillägger:
– Är man flera i ett rum är det bra att vara två terapeuter och ta in olika perspektiv.


I människans tjänst

Kristina är legitimerad psykoterapeut och Anna-Sara är utbildad Steg 1 terapeut. Anna-Sara studerar för närvarande på psykoterapeutprogrammet och är snart legitimerad också. Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimationen, som för andra legitimationsyrken.
– För mig är människor och terapi mer än ett arbete, det är ett intresse. Det är en förmån att bli inbjuden i en människas liv, säger Anna-Sara.
– Det finaste som finns är att få arbeta i människans tjänst på olika sätt, säger Kristina.
Att utveckla den egna terapeutiska kompetensen är också viktigt för båda.

Kristina och Anna-Sara tycker det är skönt att ha egna mottagningar för att ta emot patienter.
De är också nöjda med att lokalerna ligger mittemot varandra.
– Närheten underlättar helt klart våra samarbeten, säger Kristina.
När de samarbetar sker det alltid med ett välgrundat samtycke från patienten.


Ett komplement

Kristna och Anna-Sara beskriver sina företag som ett komplement till vården inom offentlig sektor och till företagshälsovården.
– Vi finns till för dem som vill reda ut något i sitt liv, men kanske inte vill söka sjukvårdens hjälp, säger Anna Sara. Kristina fyller i:
– Ibland kan man behöva både och. Det är inget motsatsförhållande. Vi upplever att vi kompletterar och samarbetar med andra lokala privata företag inom samma bransch.


En gemensam bas

Även om behandlingsmetoderna och teorierna kan skilja sig åt, är anknytningsteori den gemensamma basen. Något förenklat kan teorin beskrivas så här: Hur människan lär sig att relatera till den närmaste omgivningen från födseln blir ett mönster som påverkar hur vi känner, mår och agerar genom livet. Vi använder strategier vi lärt oss och ibland behöver vi lära nya strategier och finna nya vägar för att hantera det som vi upplever som belastande, för att komma vidare och må bättre.
– Tidiga anknytningsrelationer påverkar oss, säger Anna-Sara och fortsätter:
– Det kan handla om hur våra anknytningsmönster uttrycker sig i olika situationer, exempelvis om man är under stress eller befinner sig i en pressad situation.


Hur ser behovet av psykoterapi ut i Piteå?

– Vi har gjort väldigt lite marknadsföring, och är förvånad över hur många som hör av sig, säger Anna-Sara. Hon menar att terapi är en hjälp till självhjälp.
– Behandlingen börjar mellan terapeut och patient, men personen får med sig strategier att sedan använda på egen hand för att hantera sitt liv och sin vardag.

FAKTA: Kristina Nordmark och Anna-Sara Brännström

Kristina Nordmark

  • Legitimerad psykoterapeut; familjeterapeut/systemisk terapeut. Specialiserad mot anknytnings- och affektteori. Socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. IPT-A terapeut, Interpersonell psykoterapi.
  • Arbetar sedan 10 år vid Barn – och ungdomspsykiatrin, BUP. Socialsekreterare Barn-, ungdom och familj 5 år.  
  • Tidigare arbetskonsulent 15 år, både vid Arbetsförmedlingen och privat med arbetslivsinriktad rehabilitering. Även arbetat på Försäkringskassan med arbetsskador.
  • Startade InMoodi mars 2021.
  • Läs mer: www.inmoodi.se

Anna-Sara Brännström

  • Legitimerad sjuksköterska, Steg 1- Terapeut  Psykodynamisk terapi, PDT. Studerar till legitimerad psykoterapeut med inriktning på Kognitiv beteendeterapi, KBT.
  • Arbetat som sjuksköterska 15 år och som terapeut inom Vuxenpsykiatrin 10 år och nu vid Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Verksamhetsledare för S:t Mary, Svenska kyrkan i tre år, individuellt stöd till personer som via hållbarhet och återbruk får möjlighet till sysselsättning och rehabilitering.
  • Startade Samtalsterapi norr sommaren 2020.
  • Läs mer: www.samtalsterapinorr.se

Följ oss