Information gällande anstånd av hyra och tillfällig hyresrabatt

En del av våra hyresgäster upplever en pressad ekonomisk situation i rådande omvärldsläge. Här finner du samlad information kring de åtgärder vi på Piteå Näringsfastigheter AB kan erbjuda. I informationen finner du även de kvalifikationer som krävs för att bli berättigad till att ansöka om tillfällig hyresrabatt med koppling till det stödpaket som Sveriges regering beslutat om. Information till hyresgäster gällande anstånd av hyra och tillfällig hyresrabatt Blankett för ansökan om tillfällig hyresrabatt   

Följ oss