Information om Furunäsområdet

I arbetet med att säkerställa vatten- och avloppsfunktionen på Furunäset avser Pireva i samarbete med AB Furunäsets Fastigheter att förnya VA‑ledningarna i området Karl Grankvists väg, Hampas gränd samt delar av Belonasvängen.

Arbetet är planerat att påbörjas under maj 2022 och färdigställs sedan under hösten.
Asfaltering kommer att ske våren 2023.

Framkomligheten i området kan vara begränsad och trafiken kan delvis komma att ledas om.

Under en period av arbetets utförande kommer delar av parkeringen vid Belonasvängen att ha begränsat tillträde och delvis spärras av. Parkerande hänvisas då till parkeringarna längs Hampas gränd.

Klicka här för att se kartan där ungefärliga lägen för schaktarbeten och tidplaner finns markerade.


Aktuella uppdateringar hittar du via Pireva:
Klicka här för att komma till Pirevas hemsida

Följ oss