Låt oss presentera Promenaden

Illustration av Ulrika Weinz.

All rörelse och fysisk aktivitet gör gott för vårt välmående. Den gör oss piggare, vi blir bättre på att koncentrera oss och vi blir mer motståndskraftiga mot stress - listan kan göras lång.

Vi har mätt upp en 2 km lång slinga i anslutning till Furunäset Företagsby för att inspirera till fysisk aktivitet i vardagen. Ta en paus i arbetet, kom ut och upplev vår vackra omgivning. En promenad kan också leda till nya idéer, goda samtal och hjälpa till att lösa problem. Många har redan upptäckt promenadstråken som finns i vår närmiljö, vi vill med Promenaden inspirera ännu fler att göra det.

Denna illustration över området kan vägleda runt på en promenad som tar ungefär 20 minuter. Notera att slingan varken har start eller mål, Promenaden börjar där du vill.

Här kan du ladda ned illustrationen av Promenaden.
Dokument: Promenaden 2022 Att ladda ner
Illustrationen är skapad av Ulrika Weinz.

Furunäset Företagsby är en plats där både arbete och välmående kan sättas i fokus.

Följ oss