Luften är fri

På Furunäset Företagsby kan alla cyklister nu pumpa cykeldäcken vid den nya pumpstationen på Karl Grankvists väg 1D. I dagens tider när det är viktigt att tänka på både sitt välmående och på miljön, därför vill vi som hyresvärd gärna främja cyklandet till och från vår företagsby. En närliggande pumpstation är ett första steg i detta främjande. Vi hoppas att cykelpumpen kan bidra till att göra vardagen med cykel enklare. Vi jobbar för att våra hyresgäster här ska kunna arbeta i en stimulerande miljö där både arbete och välmående sätts i fokus. Nästa steg i samma riktning är att anlägga en cykelparkering vid Borgens huvudentré. Furunäset Företagsby är den nya tidens arbetsplats med naturskön inramning. Eftersom företagsbyn bara ligger några kilometer från stadskärnan i Piteå väljer många, redan idag, att ta cykeln istället för bilen till och från sin arbetsplats och vi ser en positiv trend till att fler väljer cykeln som transportsätt. I och med sommarens antågande och att barmarkssäsongen är här så brukar också antalet cyklister öka. [galleri]    

Följ oss