Marcus tar över ansvaret för drift och underhåll 1/1-19

Nytt år innebär alltid förändringar och en förändring hos oss på Piteå Näringsfastigheter är att Marcus Edlund blir ansvarig för drift och underhåll med start vid årsskiftet. Kurt Nilsson som tidigare har haft det ansvaret är kvar som fastighetschef och kommer fortsättningsvis ha övergripande ansvar för fastighetsfrågor och projekt. När du har frågor rörande drift och underhåll kontaktar du: Marcus Edlund Drift- och underhållsansvarig marcus.edlund@pnf.se 0911-933 79  

Följ oss