Marknadsundersökning pågår

Med start vecka 49 och tre veckor framåt genomför Piteå Näringsfastigheter en marknadsundersökning bland sina hyresgäster.
– Undersökningen är ett viktigt verktyg för oss att utvecklas, säger Johannes Lidström, marknadschef.


Den aktuella marknadsundersökningen riktar sig till PnF:s samtliga hyresgäster.
Undersökningen genomförs av en tredje oberoende part: Netigate, som har gedigen erfarenhet av att samla in och utvärdera feedback.
– Vi hoppas att så många som möjligt bland våra hyresgäster har möjlighet att vara med.
Vi värdesätter den respons vi får, eftersom vi hela tiden vill bli bättre, säger Johannes Lidström.


Inbjudan sker via e-post och frågeställningarna presenteras i ett formulär. Frågeställningarna handlar bland annat om hur hyresgäster upplever PnF som hyresvärd. Via formuläret ges också möjlighet att ge förslag på förbättringar.


Resultatet av undersökningen presenteras våren 2023.

Tack på förhand till alla som kommer att bidra!

Följ oss