Nu händer det saker på universitetsområdet

Piteå Näringsfastigheter bygger om, renoverar och anpassar lokaler. Samtidigt anlägger kommunen nya vägar och parkeringar. Det långsiktiga arbetet för utveckling och långsiktig tillväxt på universitetsområdet är i full gång. Mer än 1 200 personer är idag sysselsatta på universitetsområdet. Under de kommande sju åren kommer det att genomföras ännu fler satsningar inom kreativa och kulturella näringar och förnyelsebar energi. Målet är att 500 fler ska vara verksamma här år 2020 och på längre sikt kan det bli aktuellt med ännu fler arbetsplatser. Tillsammans med Piteå kommun möter Piteå Näringsfastigheter nya förutsättningar och behov och redan nu har vi flera ombyggnadsprojekt igång. I Acusticum 4/Piteå Science Park sker en ombyggnad av foajén och receptionen. Piteå Science Park flyttar under hösten in i nya fräscha lokaler som förbereds i B-korridoren i utrymmen som tidigare var en del av universitetet. Inne i skolan pågår byggnationer av en sektionslokal för studenterna. Även den yttre miljön byter skepnad. Ett av kommunens mål är att stärka områdets strategiska placering med en förbättrad infrastruktur och tydligare koppling till Piteå centrum. I ett första skede anläggs en ny infartsväg, en gång- och cykelbana samt större parkeringsytor. Dessutom förbereds ett torg. Etapp 1 beräknas pågå t.o.m. 2017-12-31. Vi ser fram emot att rapportera om den spännande omvandling som sker på universitetsområdet och ber våra hyresgäster och besökare om överseende för den rådande situationen under byggtiden. Mer information om det långsiktiga arbetet finns här:  

Följ oss