Nu har vi invigt våra nya lokaler

PnF-gänget på plats på invigningen: 
Lisa Wiklund, administratör, Annika Bergstedt, ekonomichef, 
Linda Rosén, VD, Johannes Lidström, marknadschef och Veronica Bäcklund, projektansvarig.


Onsdag 27 april invigde PnF officiellt sina nya lokaler på Karl Grankvist väg.
Linda Rosén, VD, berättade om bolagets historia och lyfte fram hållbarhetsprofilen som präglar interiören. Här kan du se bilder från invigningen.

Linda Rosén tog med åhörarna på en resa som sträcker sig över närmare 60 år. När bolaget bildades i början av 1960-talet, var två personer anställda och bolaget förvaltade 18 000 kvadratmeter. År 2022 har siffrorna förändrats rejält: Nu arbetar 16 anställda i bolaget som äger och förvaltar 185 000 kvadratmeter fördelat på 40 fastigheter för uthyrning till i stort sett alla verksamheter.


90 procent återbruk
Störst fokus under invigningen fick hållbarhetsprofilen som präglar interiören i form av återbruk.
– Målbilden för renoveringsarbetet har varit att så mycket som möjligt ska vara återbruk. Undantagen har varit belysning och teknik, eftersom det är en arbetsmiljöfråga, säger Linda Rosén.

I de färdiginredda lokalerna finns möbler från bland annat PnFs tidigare kontor och second hand-marknaden.
– När vi sammanställer allt visar det sig att 90 procent av möblerna i våra nya lokaler är återbruk. Det motsvarar cirka 8,5 ton koldioxid.

MAF i Piteå står för design
MAF Arkitektkontor i Piteå, med Raymond Gerritsen i spetsen, står för design och utformning av kontorslokalerna. Utmaningen har varit att omforma en tidigare vårdmiljö till välkomnande kontorslokaler.

Mer om nya lokalerna
Tidigare Villa Utkiken är nya basen för Piteå Näringsfastigheter (PnF). Den röda huslängan på Karl Grankvist väg 4 fungerade tidigare som vårdhem.


På invigningen deltog PnF:s styrelse, kommunpolitiker, Piteå kommunföretag (PIKAB), PiteEnergi, Piteå Science Park, PiteBo och Pireva. Även PnF-anställda fanns på plats under invigningen.


Bilder från invigningen

Linda Rosén, VD för PnF, berättade om det kommunala bolagets historia och hållbarhetsprofilen som starkt präglar inredningen i de nya lokalerna.
Konferensrum Inspirationen.
Lena Ahlqvist-Vaattovaara, VD-assistent på Piteå kommunföretag (PIKAB).
Moa Lundqvist och Sanna Eriksson från Formationen, som arbetat med hållbarhetsprofilen i lokalerna.
Andreas Lind, kommunchef.
Daniel Fåhraeus, VD, Piteå kommunföretag (PIKAB).
Detaljbild från loungen i de nya lokalerna.
Helena Stenberg, ordförande för PnF:s styrelse.
Maria Adlers, VD, PiteBo.
Henrik Bucht, VD, Piteå Science Park.
Johan Bäcklin, VD, Pireva.

Följ oss