Ny broschyr om vår verksamhet

Visst du att i hela PnF:s bestånd genereras cirka 3 000 arbetstillfällen? För att uppmärksamma vår historia som sträcker sig över 60 år och inte minst - våra framtidsplaner - presenterar vi en ny broschyr. Här kan du läsa om vår verksamhet!


Att reflektera till historik är viktigt – i PnFs fall 60 år med fokus på Piteå och de utmaningar som detta inneburit. Det är många insatser som varit långsiktigt positiva för Piteå och regionen. 


När vi ser på nuläget står Piteå och PnF inför unika möjligheter och utmaningar. Vi har visionen att Piteå ska växa och utvecklas. En världsunik grön växling inom industri är påbörjad i regionen och dessutom projekteras kommande Norrbotniabana. 


Vi ska fortsatt verka för Piteås bästa, samtidigt som vi är en viktig part på förändringsresan. Vi måste alla i samverkan göra det bästa av de möjligheter som erbjuds. 


/Björn Lundberg, VD 


Läs: Ny broschyr om Piteå Näringsfastigheter

Följ oss